Doplněním naklápěcího rotátoru o paletizační vidle se značně rozšíří možnosti využití rypadla na stavbě

Doplněním naklápěcího rotátoru o paletizační vidle se značně rozšíří možnosti využití rypadla na stavbě

foto: www.steelwrist.cz