Naklápěcí rotátor – ocelové zápěstí pro vaše rypadlo

Umíte si představit svoji ruku bez zápěstí? Zní to šíleně? Přesto tak většina strojníků rypadel tráví své pracovní dny. Nyní si představte, že byste měli ocelové zápěstí. Naklápěcí rotátor je přídavné zařízení umístěné mezi násadou rypadla a lžící či jiným pracovním nástrojem. Toto zařízení umožňuje současné naklápění a neomezenou rotaci lžíce či jiného pracovního nástroje.

Můžete tak jednoduše vykonat pracovní úkoly stejné jako doposud, pouze rychleji a snadněji, ale také vykonávat činnosti, které pro Vás a Váš stroj dříve nebyly proveditelné. Standardem je integrovaný hydraulický rychloupínač pracovních nástrojů, volitelným příslušenstvím bývá integrovaný drapák.

Koncept naklápěcího rotátoru vznikl v 80. letech minulého století ve Švédsku. Dnes je zde naklápěcím rotátorem vybaveno více než 90 % všech denně užívaných rypadel. Na rypadlo bez naklápěcího rotátoru ve Švédsku firma nesežene zakázky a ani strojníka ochotného s rypadlem pracovat. Naklápěcí rotátor kombinuje výhody dřívějších rotátorů, naklápěcích lžic a rychloupínačů. Díky naklápěcímu rotátoru vzroste produktivita práce rypadla o 15 až 35 % ve srovnání s dřívější produktivitou v závislosti na druhu práce. Výkopové práce kolem sloupů, v blízkosti základů domů nebo potrubí apod. je možné vykonat mnohem rychleji a bez přejíždění rypadla. Narušení půdy je pak výrazně nižší. Díky novým možnostem pohybů lžic a dalších upnutých nástrojů je možné provést většinu prací „načisto“ bez nutnosti ručního dodělávání. Tím se ušetří nejen čas, ale i náklady na pohonné hmoty a mzdové náklady na další pracovníky. Další výhodou je možnost užívat několik různých pracovních nástrojů (a tím vykonávat několik typů operací), aniž by strojník opustil kabinu stroje. Výměnu nástrojů pomocí integrovaného hydraulického rychloupínače lze provést během několika sekund přímo z kabiny rypadla. Integrovaný drapák umožní snadnou manipulaci se stromy, kameny, trubkami a jinými objemnými břemeny bez fyzické námahy. Pouze fantazie a vynalézavost strojníka omezují pracovní operace proveditelné rypadlem.

V současné době existuje 5 švédských výrobců:

Engcon Nordic AB je největším výrobcem naklápěcích rotátorů. Nabízí 6 modelů (EC02, EC5, EC10, EC15, EC20, EC30) naklápěcích rotátorů pod obchodním názvem Tiltrotator, a to pro rypadla o hmotnosti od 1,5 do 32 tun.

Indexator AB nabízí naklápěcí rotátory pod obchodním názvem Rototilt (modely RT20, RT30, RT40, RT60, RT80), a to pro rypadla od 3 do 30 tun.

SMP Parts AB produkuje naklápěcí rotátory pod obchodním názvem Swingotilt (modely ST6, ST10, ST15, ST22, ST28) od 3 do 28 tun

Steelwrist AB je menší, ale v posledních 2 letech nejrychleji rostoucí výrobce naklápěcích rotátorů produkující naklápěcí rotátory pro rypadla od 2 do 26 tun (modely X04, X06, X12, X18, X26).

Sandco Maskin AB Tato menší rodinná firma se u svých naklápěcích rotátorů snaží maximálně snižovat stavební výšku naklápěcího rotátoru a tím minimalizovat snižování rypné síly. Je to však za cenu nutných úprav násady rypadla, což je pro hodně zákazníků nepřijatelné.

Zmíníme také čínskou napodobeninu pod názvem Rollertilt. Tento výrobek vznikl díky firmě Abelco Nordic AB, což je firma pokoušející se prosadit na skandinávském trhu s čínskými stroji. Vzhledem k nepříliš nižší ceně oproti výrobkům renomovaných švédských firem a horší kvalitě i dílenskému zpracování nedošlo k jejich rozšíření. K vidění jsou tedy hlavně na výstavách a předváděcích akcích, případně se objevují v inzerci se slevou jako předváděcí stroje na prodej.

S přibývajícím povědomím a zájmem o naklápěcí rotátory ve světě začínají i další firmy vyvíjet svůj naklápěcí rotátor. Vzhledem k dlouholetému vývoji a zkušenostem švédských výrobců lze však očekávat, že švédské firmy zůstanou v jejich výrobě na předních pozicích.

Cena naklápěcích rotátorů není malá, ale vzhledem k multifunkčnosti zařízení není až tak extrémní, jak se může na první pohled zdát. Stačí si spočítat, jaké jsou roční mzdové náklady na pracovníka, který musí ručně dočisťovat terén po práci rypadla bez naklápěcího rotátoru. Tuto pracovní sílu je možné ušetřit.

Jedním z prvních nejčastějších využití naklápěcích rotátorů na nových neskandinávských trzích bývají dvoucestná rypadla. U nich je díky malé možnosti pohybu mimo kolejový svršek profit největší.

Pro plné využití možností naklápěcích rotátorů se používá na naše poměry netradiční svahovací lžíce. Tato lžíce je v kombinaci s naklápěcím rotátorem používána nejčastěji, a to pro svoji univerzálnost. Díky své dostatečné šířce je používána k terénním úpravám místo klasické svahovací lžíce, díky svému velkému objemu je též používána k nakládání. Zvláštností její konstrukce jsou hlavně sražené přední boky lžíce, při otáčení lžíce ve výkopu tak nedochází k porušování stěn výkopu.

Švédští výrobci dodávají své naklápěcí rotátory hlavně se skandinávským upnutím typu S, případně se starším a dosud rozšířeným typem B20 a B27. Velkou výhodou těchto skandinávských standardů upnutí je, že jde o společný a hlavně veřejný standard. To znamená, že jsou volně dostupné technické výkresy včetně všech rozměrů a tolerancí. Není pak velký problém předělat uchycení původních lžic na tento standard. Díky jednoduchosti severského standardu upnutí a jeho volně dostupným rozměrovým definicím zvládne tuto úpravu téměř každá firma zabývající se kovovýrobou.

Naklápěcí rotátor může být k rypadlu upevněn buď přímo čepy, nebo pomocí rychloupínače. Volba způsobu upnutí záleží na mnoha okolnostech. Hlavním hlediskem je druh práce, která bude rypadlem vykonávána. Válce naklápěcích hydromotorů mohou při určitém typu práce překážet (např. hloubení úzké, hluboké rýhy). Též práce s hydraulickým kladivem a podobnými nástroji nadměrně zatěžuje naklápěcí rotátor, čímž se výrazně zkracuje jeho životnost. Pokud je to možné, měly by proto tyto práce být vykonávány bez naklápěcího rotátoru. V těchto případech je lepší pořídit si verzi naklápěcího rotátoru upnutou k rypadlu pomocí rychloupínače a pro tyto specifické práce naklápěcí rotátor odpojit a pracovní nástroj upnout přímo na rychloupínač rypadla. Naklápěcí rotátor pak tvoří jakýsi mezičlánek, který lze v případě potřeby vynechat. Pokud je ale rypadlo využíváno jednoúčelově, například pouze ke svahování a terénním úpravám, pak je lepší zvolit přímé upnutí čepy na násadu rypadla. Sníží se tím konstrukční výška, čímž se zmenší úbytek rypné síly rypadla, který ovšem ani tak není dramatický. Zvýší se tím i nosnost rypadla o hmotnost samotného rychloupínače.

Standardem naklápěcího rotátoru bývá vývod přídavné hydraulické funkce k připojení hydraulických pracovních nástrojů. Naklápěcí rotátor je možné u většiny výrobců na přání vybavit integrovaným drapákem. Integrovaný drapák je ideální pro běžnou manipulaci s nejrůznějšími břemeny (kanalizační trubka, obrubník apod.). Integrovaný drapák lze použít i s upnutou lžící. To vše opět přispívá k zvýšení produktivity práce. Díky vývodu přídavné hydraulické funkce na spodním rychloupínači naklápěcího rotátoru je možné použít jako pracovní nástroj další speciální drapáky s daleko větší silou a nosností, než má integrovaný drapák. Je možné tak použít například speciální drapák na manipulaci s kládami, sloupy atd., nebo třeba masivní třídící a demoliční drapák.

Naklápěcí rotátor je také možno vybavit centrálním mazáním. Ve skandinávské praxi se však můžete setkat i s tím, že vlastník rypadla úmyslně nechce naklápěcí rotátor centrálním mazáním vybavit, ačkoliv jinak je celé rypadlo centrálně mazáno. Důvodem je, že pak by prý již strojník vůbec neopustil kabinu rypadla, aby svůj stroj alespoň částečně zkontroloval.

 

Způsoby ovládání naklápěcích rotátorů

Základním předpokladem pro ovládání je alespoň jeden přídavný hydraulický okruh na rameni rypadla. Pak záleží na tom, jak pohodlné ovládání je požadováno. Ve skandinávských zemích je stále populárnější proporcionální řídící systém. Jeho výhodou je největší přesnost a pohodlnost ovládání pracovních nástrojů rypadla. Z uživatelského hlediska má proporcionální ovládání pouze výhody. Nevýhodou je cena, protože toto řešení vyžaduje výrazně pokročilejší řídící elektroniku, pokročilejší hydraulické ventily a často i nové joystiky pro ovládání.

Existují tyto základní způsoby ovládání:

Řídicí systém 0 – pouze hydraulické ovládání

Jde o málo používaný systém, kdy je každá funkce naklápěcího rotátoru ovládána samostatným hydraulickým okruhem. Počet hydraulických okruhů záleží na počtu požadovaných funkcí naklápěcího rotátoru. Minimem jsou 3 okruhy – naklápění, rotace a ovládání rychloupínače. Tento systém se používá při speciálních požadavcích na naklápěcí rotátor (např. výbušné prostředí, práce pod vodou apod.)

Řídicí systém 5 - nezávislé paralelní ovládání - zapnuto/vypnuto

Nezávislým ovládáním se rozumí spínání každé funkce (naklápění, rotace, drapák, přídavná funkce) samostatně příslušným tlačítkem. Rychlost funkcí je obvykle řízena nožním pedálem, který reguluje průtok hydraulického oleje do naklápěcího rotátoru. Problém je, že nelze ovládat rychlost pro každou funkci samostatně. Např. nelze současně rychle naklápět a zároveň pomalu otáčet, protože „plyn“ je společný pro obě funkce. Pro řídící systém 5 je potřeba, aby vaše rypadlo bylo vybaveno přídavným jednosměrným (obousměrný není na závadu) hydraulickým okruhem.

Řídící systém 9 - proporcionální ovládání zabudované již v rypadle

Toto ovládání se používá pokud je Vaše rypadlo vybaveno dvěma proporcionálně ovládanými okruhy. Jeden okruh se využívá pro rotaci a druhý pro naklápění a po přepnutí i pro další funkce(drapák, přídavná funkce, zámek rychloupínače). Pro řídící systém 9 je potřeba, aby Vaše rypadlo bylo vybaveno minimálně dvěma obousměrnými přídavnými okruhy ovládanými proporcionálně z rypadla. Řada výrobců takovéto okruhy na svých strojích dnes už nabízí, ať již ve standardním vybavení nebo za příplatek.

Řídící systém 10 - nezávislé paralelní proporcionální ovládání funkcí

Proporcionálním řízením se rozumí to, že strojník může plynule řídit funkce naklápěcího rotátoru pomocí ovládacích koleček potenciometrů na řídících joysticích. Čím víc strojník kolečkem otočí, tím rychleji pracuje daná funkce (tzn. proporcionálně vzhledem k pozici koleček). Každou funkci je možné naprogramovat tak, aby byla nezávislá na ostatních.

Pro instalaci řídícího systému 10 je nutné, aby rypadlo bylo vybaveno přídavným jednosměrným (obousměrný opět není na závadu) hydraulickým okruhem ovládaným servoovládáním. Tzn. hlavní ventil řídící průtok přídavným hydraulickým okruhem je řízen pomocným ventilem, který je řízen pedálem nebo ovládacím prvkem na joysticku. Např. u menších minibagrů je často hlavní ventil řídící průtok přídavným hydraulickým okruhem ovládán přímo mechanicky bovdenem od ovládacího pedálu. V tomto případě pak není možné bez výraznějších zásahů do hydrauliky rypadla řídící systém 10 použít.

Na trhu se také objevují snahy o odstranění nevýhody naklápěcích rotátorů, a to jejich šířky způsobené naklápěcími hydromotory. Firmy pro odstranění tohoto nedostatku používají princip dobře známý z naklápěcí hlavy -  powertiltu. Řešení má však i řadu nevýhod:

1) Znatelně menší moment naklápění. Tzn. lze nastavit sklon a hrábnout, ale už jde mnohem hůře pomocí naklápění hrabat do boku, což u klasického řešení s přímočarými hydromotory není problém.

2) Horší mechanická odolnost vůči poškození. Při bagrování je naklápěcí mechanismus vystavován velkým silám, které v tomto případě působí na šroubový převod naklápění a v případě nešetrného zacházení dochází k jeho poškozování.

3) Větší konstrukční výška, díky níž dochází k dalšímu snižování rypné síly.

4) Vyšší výrobní cena a vyšší cena případných oprav.

Technologický pokrok jde však stále kupředu a tak se třeba dočkáme i úspěšného odstranění těchto záporů a dojde k masivnějšímu rozšíření tohoto řešení.

Komentáře

Cena – Článek super ale info o cenách mi chybí, víte někdo zhruba jak se to pohybuje třeba na nějakou 17ti tunu? Konkrétně třeba Indexator rototilt, díky.

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.