44. Hydraulická nádrž, pod kterou je umístěno čerpadlo, se nachází za kabinou.

44. Hydraulická nádrž, pod kterou je umístěno čerpadlo, se nachází za kabinou.