37. Malý joystick, kterým se sklápí lafeta a výložník.

37. Malý joystick, kterým se sklápí lafeta a výložník.