Konektor elektrického vedení se normálně upevňuje na výložník

Konektor elektrického vedení se normálně upevňuje na výložník