21. Všimněte si šikmého žebříku nakladače.

21. Všimněte si šikmého žebříku nakladače.