06. Téměř finální hloubka. Lepší nástroj na kopání hrobů si neumím představit.

06. Téměř finální hloubka. Lepší nástroj na kopání hrobů si neumím představit.