75. Demonstrátor Zdeněk Brůžek aretuje vidli v přepravní poloze. Všimněte si plovoucího uložení vidlí

75. Demonstrátor Zdeněk Brůžek aretuje vidli v přepravní poloze. Všimněte si plovoucího uložení vidlí