Aloisov - Pásový dozer Komatsu D51 EX firmy Eurovia CS rozhrnuje štěrk na geotextilii

Aloisov - Pásový dozer Komatsu D51 EX firmy Eurovia CS rozhrnuje štěrk na geotextilii