01. Překládkové rypadlo Terex Fuchs MHL 350 se zdviženou kabinou (foto Horacio)

01. Překládkové rypadlo Terex Fuchs MHL 350 se zdviženou kabinou (foto Horacio)