01. Kolový nakladač Liebherr L576 firmy Dolver chystá hliněný podsyp

01. Kolový nakladač Liebherr L576 firmy Dolver chystá hliněný podsyp