Strojnické průkazy: 8 největších omylů

Dnešní povídání navazuje na článek Malý průvodce problematikou strojnických a řidičských průkazů, který se zde objevil před třemi lety. Na základě mnoha telefonických a e-mailových dotazů i nesčetných diskuzí na zdejším fóru jsem se rozhodl vybrat několik témat, která vás zajímají nejvíce.

 

Omyl č. 1

Povinnost opakovaného školení byla nedávno zrušena.

Skutečnost

Povinnost zrušena nebyla, již však není nutno vždy striktně dodržet interval dvou let – pokud to nevyžaduje charakter práce, může zaměstnavatel periodicitu školení prodloužit. Naopak pokud to charakter práce vyžaduje, může zaměstnavatel přistoupit i ke zkrácení intervalu.

Vysvětlení

Opakované školení dnes nařizuje Zákoník práce, který vypracování konkrétních postupů přenáší na zaměstnavatele, čímž na ně klade větší zodpovědnost. V žádném případě je jejich povinností nezbavuje.

 

Omyl č. 2

Propadl mi strojnický průkaz, protože jsem už dlouho nebyl na školení.

Skutečnost

Strojnický průkaz platí stále, pouze je zpravidla potřeba absolvovat opakované školení.

Vysvětlení

Strojnický průkaz nemá dobu platnosti nijak omezenou, proto nemůže „propadnout“.

 

Omyl č. 3

Když chci obsluhovat kolový rypadlonakladač/traktorbagr, musím mít strojnický průkaz na nakladač i rypadlo.

Skutečnost

Potřebujete strojnický průkaz jen na lopatová rypadla kolová.

Vysvětlení

Na základě dodatku k normě ČSN 277 012, certifikační orgán to respektuje dodnes.

 

Omyl č. 4

Pokud budu chtít obsluhovat stroj spadající do některé ze skupin uvedených ve strojnickém průkazu, musím si o tuto skupinu strojů průkaz rozšířit.

Skutečnost

U některých skupin uvedených v SP je kupodivu SP dobrovolný. Jedná se o přepravníky betonové směsi, čerpadla betonové směsi, betonárny, obalovny živičných směsí, finišery, vrtné soupravy, elektrocentrály, zařízení pro napínání předpínací výztuže a zařízení pro míchání injektážní malty a injektování.

Vysvětlení

Tyto skupiny byly do seznamu strojů zařazeny až dodatečně prostřednictvím výnosů tehdejšího Ministerstva stavebnictví, což byly interní předpisy, které se nevztahovaly na soukromé firmy.

 

Omyl č. 5

Strojnický průkaz je nutný i pro obsluhu „lakatošů“ a harvestorů, o nakladačích s vidlemi na kulatinu nemluvě.

Skutečnost

Není potřeba na žádný z těchto strojů. Tato povinnost skončila počátkem 80. let.

Vysvětlení

Lesnické stroje nejsou předmětem vyhlášky č. 77/1965 Sb.

 

Omyl č. 6

Pracovník bez příslušného strojnického průkazu nemůže stroj řídit po pozemní komunikaci.

Skutečnost

Pokud to není „v souvislosti s prováděním zemních nebo jiných stavebních prací“, potom může. Musí být však držitelem příslušného řidičského oprávnění (sk. T nebo C, příp. B u strojů do provozní hmotnosti 3,5 t) a prokazatelně obeznámen s obsluhou stroje.

Vysvětlení

Vyhláška č. 77/1965 Sb. se vztahuje výslovně na provádění zemních nebo jiných stavebních prací.

 

Omyl č. 7

Mám strojnický průkaz ještě z vojny, takže můžu stavební stroje obsluhovat i v civilu. Nebo: Mám strojnický průkaz ještě z vojny, takže ho mohu zahodit, protože mi v civilu neplatí. Obojí je špatně.

Skutečnost

S vojenským strojnickým průkazem nejste oprávněni obsluhovat stavební stroje v civilu. Ale bylo by nerozumné se ho zbavovat, lze totiž zažádat o jeho přeregistraci a „civilní“ strojnický průkaz z něj udělat touto cestou, bez nutnosti absolvovat základní školení strojníků (pouze opakované). Přeregistraci zařídí jakýkoliv dobrý školitel.

Vysvětlení

Osnovy školení civilních a vojenských strojníků nejsou stejné. Nicméně vzhledem k tomu, že výcvik armádních strojníků je i přes svou odlišnost velice kvalitní, došlo k této dohodě.

 

Omyl č. 8

Na mikrorypadlo SP nepotřebuji, vždyť je to jen taková hračka!

Skutečnost

SP mít musíte bez ohledu na hmotnost rypadla. Dokonce byla mikrorypadlům věnována zvláštní pozornost a zvláštní skupina - pokud máte praxi pouze na mikrorypadle, potom budete oprávněni obsluhovat jen rypadla do hmotnosti 1200 kg.

Vysvětlení

U některých druhů strojů se vyhláška č. 77/1965 Sb. omezuje jen na stroje od určitého výkonu motoru nahoru, u rypadel však žádné takové omezení uvedeno není.

 

Jistě by se našlo mnoho dalších evergreenů. Pokusil jsem se vypíchnout jen ty nejzajímavější a nejčastěji opakované. Možná vás napadnou nějaká další témata, která vám nebo vašim známým vrtají hlavou. Je také docela možné, že někteří školitelé budou mít na výše uvedená vysvětlení odlišné názory.  Ve svých odpovědích jsem se snažil interpretovat stanoviska nejvyšší certifikační autority, kterou je společnost Gradua Cegos, ovšem rozumím tomu, že je třeba respektovat též názory jednotlivých školitelů jako svéprávných a zkušených autorit, které se nemusejí s oficiálním stanoviskem vždy shodovat.

Budu rád, využijete-li možnosti vložit  pod článek svůj vlastní komentář.

Komentáře

Strojní průkaz – To je sranda. Většinou ani samotní policisté neví co potřebuji k řízení kolového rypadla. Kolikrát jsem jenom fouknul do onoho zázračného přístroje a jel dál.... A to prosím nemám žádný průkaz. Jednou jsem se o to taky zájímal u bezpečáka a řekl mi že mužu jako zaměstnanec hrabat a tím pádem i jezdit s tím že jsem byl prošklolen o bezpečnosti práce. Pak už jenom mi prý stačí přečíst si návod k použití a hurá. Do dneška je mi to divné. Nadruhou stranu pracuji se strojem JCB 3CX už asi 5 rok a nikdy nic. Tak kde je pravda?

Strojnické průkazy – Zajímavé a poučné, díky. A jak nahlíží ta výše zmiňovaná společnost z pohledu strojnických průkazů na stále více se rozšiřující teleskopické manipulátory?

Odpovědi na první komentáře – Moc děkuji za oba komentáře.<br />
<br />
Pane Myslíku, řada stavebních firem má ve znalosti vyhlášky č 77/1965 Sb. mezery, nicméně pro Vás jako zaměstnance je důležité, co Vám řekne Váš nadřízený. Předpokládá se totiž, že nadřízený je informovaný více než podřízený.<br />
<br />
Pane Kudláčku, teleskopické manipulátory mohou být zařazeny různě. Obecné stanovisko Gradua Cegos k tomu, jak zařadit stroj do správné skupiny, je tento:<br />
<br />
1) Dle návodu k obsluze<br />
2) Pokud z návodu k obsluze není možné stroj přiřadit k určité skupině strojů (příklad teleskopického manipulátoru), potom se v návaznosti na Zákoník práce určí skupina podle charakteru práce, kterou stroj bude vykonávat.<br />
<br />
Vzhledem k tomu, že základní výbavou každého manipulátoru většinou bývá nakládací lopata, jsem toho názoru, že teleskopický manipulátor lze bez obav zařadit mezi nakladače kolové. Pokud někdo používá teleskopický manipulátor ve skladu s paletizačními vidlemi a zařadí si ho jako vysokozdvižný vozík, může být. Také lze argumentovat technickým průkazem, kdy někdo může zjistit, že má nakonec třeba traktor…<br />

SP pro pásový minibagr – <br />
<br />
Zdravím všechny ,<br />
<br />
<br />
<br />
Dotaz: co takhle půjčovny co nabízejí různé stroje (včetně minirypadel ), chtějí pouze zálohu a 15 minut seznámení s obsluhou. Nevěřím tomu, že ten kdo si jde něco půjčit na zahrádku (výkop bázenu či základu ) má SP ???<br />
<br />
To by toho jinak moc nepůjčily, jelikož každý kdo má SP si stroj půjčí od zaměstnavatele atd.atd.<br />
<br />
Sýkora, Litoměřice<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Re: SP pro pásový minibagr – Zdravím, pane Sýkoro, a děkuji Vám za zajímavý dotaz. Půjčovny zpravidla mívají ve svých podmínkách uvedeno, že nejsou zodpovědné za nic, co souvisí s užíváním předmětu pronájmu. V roce 1965, ze kerého je vyhláška č. 77, žádné takové malé bagříky neexistovaly, a tak je v dnešní době s půjčením mini či mikrobagru na chalupu problém (pokud se člověk snaží bezmezně plnit literu zákona). Nepochybuji o tom, že spousta lidí z jiných oborů o strojnickém průkazu v životě neslyšela a v dobré víře si bagřík půjčí a pracuje na něm bez SP. Udělají si, co potřebují, bagřík vrátí a jsou v pohodě. Ovšem jestliže by se něco při práci stalo, absence strojnického průkazu by jim jejich situaci mohla dosti zkomplikovat.

nový strojnický průkaz – jak by se mělo správně postupovat, když bych chtěl začít živnostenské podnikání kupříkladu s jeřábem? bez předběžné praxe mi SP vydán nebude a neumím si představit situaci, že by člověk přišel do cizí firmy s prosbou, aby mu na pár set hodin půjčili jeřáb a zkušeného jeřábníka kvůli dohledu.<br />
díky

Re: nový strojnický průkaz – Pokud to bude kupříkladu s jeřábem, jak píšete, neměl by to být problém. Zmiňovaná vyhláška č. 77/1965 Sb. se totiž na jeřáby nevztahuje. Zkuste si na netu najít nějaké školení jeřábníků a zeptat se tam. Vydávají tzv. jeřábnické a vazačské průkazy, ale školení může být klidně potvrzeno na kusu papíru, tyto průkazy přežívají díky tradici z dob minulých, není to nic oficiálního. Školí se na konkrétní typ, na kterém budete pracovat, tzn. toto musíte už dopředu vědět.

Strojnické průkazy a průkazy s nimi spojené – Dobrý den,po přečtení výše uvedených bodu bych rád reagoval<br />
1.Každy,kdo chce obsluhovat jakýkoliv pracovní stroj od buldozeru počínaje a demoličním bagrem konče musí mít strojnický průkaz dané skupiny.<br />
2.K obsluze čelních nakladačů,jakýkoliv traktorbagrů.....lopatova rypadla na kolovém podvozků+lopatová rypadla na automobilním podvozku/UDS/....zkrátke vše,co má kola-pneumatiky.....je nutné mít ke strojnickému průkazu i řidičský průkaz skup.C-nákladní automobily a s ním samozřejmě i profesní průkaz způsobilosti řidiče pro skup.C.<br />
3.Možná někdo bude namítat,že namám pravdu,ale je k tomu jednoduché vysvětlení.......pokud nemáte na stroji spz,můžete s tímto strojem jezdit a pracovat pouze na &quot;staveništi&quot;.....kamenolom,pískovna,šterkovna,uhelné sklady nebo jiné ohraničené místo.Pokud má takový stroj 2 a více pracovních stanovišt vzdálené i jen 5km,je nutné ho převézt na transportním vleku-podvalku z místa na místo.<br />
Pokud však máte na stroji spz je to něco jiného,můžete s ním vjet na silnici...ale za určitých podmínek,stroj musí být vybaven oranžovým majákem,strojník musi mít řidičský průkaz skup.C-nákl.automobily nad 3,5t a profesní průkaz.Je-li stroj užší než jeden jízdní pruh silnice,nepotřebuje doprovodné vozidlo.......je-li širší než jeden pruh je nutné doprovodné vozidlo a předem ohlášenou cestu -trasu transportu.<br />
Samozřejmosti je reflexní vesta řidiče a lekarnička,hasicí přístroj...ale to je dnes běžné vybavení zemních a stavebních strojů.<br />
4.Možná někdo z Vás někdy viděl buldozer,který měl v zadní části stroje namontovanou nastavbu-jeřábek....většinou jde o Palfinger 07.....jedná se o specifickou nástavbu v podobě jeřábku s nosnosti 7t-jednoramenný nebo dvouramenný teleskopický jeřábek.......pro používání je nutné mít jeřábnícký a vazačský průkaz.<br />
<br />
Doporučuji všem,co chtějí pracovat s jakýmkoliv zemním-stavebním strojem,aby získali strojnický průkaz na danou skupinu a nepodcenovali vyhlášky a bezpečnost práce se stavebními stroji.<br />
<br />
Ceny za kurzy.....základní-8000kč......rozšíření-4000kč

Re: Strojnické průkazy a průkazy s nimi spojené – Dobrý den pane Kokoško, děkuji Vám za Váš komentář. Se vším mohu vřele souhlasit, tedy až na body 2) a 3). Tato tvrzení jsou v rozporu se stanoviskem společnosti Gradua Cegos - certifikačním orgánem, který na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu vydává strojnické průkazy.

Vyhláška není zákon – Vážení, doporučuji všem, kdo umíte číst, prostudujte si Ústavu ČR, a dále uvedenou vyhlášku 77/1965 Sb. Je to prováděcí předpis k zákoníku práce, ale starému, neplatnému, napište sem někdo, podle jakého ZÁKONA musím mít strojnický průkaz, prosím!!! Vyhláškou se nemusí řídit nikdo, pokud to neukládá zákon. A žádný zákon, který by ukládal dodoržování vyhlášky 77/1965 Sb. neexistuje.

Mám z toho v hlavě pěkný zmatek – Dobrý den,<br />
<br />
po přečtení níže uvedených diskuzí popravdě vůbec nevím, jestli SP potřebuji nebo ne. Je pravda, že v jedné docela velké a známé (nejmenované) půjčovně mi pan provozní vysvětlil, že oni neručí za to, kdo se strojem bude jezdit. Proto po mně žádný SP chtít nebudou. S tím jsem se ale nesmířil a SP si chci udělat (jedná se o smykem řízený nakladač), ale jak jsem již četl v jednom příspěvku, nevím kde si mám zaobstarat 400 hodin praxe?Jsem úplný začátečník, v životě jsem v tom neseděl,ale strašně si ho chci pořídit (CAT 279 C) líbí se mi jeho všestranost. Můžete mi prosím poradit, kde se dá tato praxe získat? Popř. myslíte, že bych si měl pořídit něco jiného. Moje firma se zabývá realizací zahrad a s ní spojenou úpravou terénu a hlavně závlahovými systémy (drážkování,hloubení děr pro deš´tové jímky a pod). Děkuji za jakékoliv rady.<br />
<br />
Martin

Jeřábnický průkaz – Dobrý den,<br />
pokud se používá zemní stroj ke zdvihání břemen, je zapozřebí také jeřábnický průkaz. ,Jaké skupiny? Mám JP skupiny AS a O (pro hydraulickou ruku). Postačí to? Děkuji za odpověď i za zajímavéí informace v článku. Miloš Dědič

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.