22.13 Demolice probíhá současně se separací vydrcené ocelové výztuže

22.13 Demolice probíhá současně se separací vydrcené ocelové výztuže