Na stroji byla osazena třídicí lžíce

Třídicí lžíce na stroji