29. Smotaná hadice palivové pumpy, vpravo její ovládání

29. Smotaná hadice palivové pumpy, vpravo její ovládání