Pásový finišer Volvo ABG7820B – německé a švédské technologie pod jedním kabátem

Volvo ABG7820B je čerstvou novinkou na poli pásových finišerů. Největší jeho inovace spočívá v nahrazení motoru Deutz motorem vlastní produkce. Jedná se o první konstrukční zásah od doby, co před dvěma lety koupilo Volvo divizi silniční techniky od Ingersoll-Rand.

Zajímavé je, že v každém prospektu finišerů můžeme číst mnoho údajů, které jsou čistě teoretické a pramálo vypovídají o praktických parametrech daného stroje. Teoretické parametry jsou však velmi důležité a ulehčují porovnání finišerů různých výrobců. Proto každý z výrobců finišerů uvádí teoretický výkon stroje, a pokud tento stroj tyto parametry splňuje, je zřejmé, že si hravě poradí se standardními požadavky na pokládku např. živičné směsi. Když vezmu dnes probírané Volvo ABG7820B, můžeme se dočíst, že má výkon 700 t/hod a rychlost pokládky 20 m/min. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že pro takové výkony by se u jednoho finišeru muselo vystřídat 47 patnáctitunových sklápěčů za hodinu. Praxe je trochu jiná, pokládá se rychlostmi od 2 do 5 m/min. Výše uvedené teoretické výkony se vypočítávají pouze z rychlosti šnekových dopravníků živičné směsi v zadní části stroje. Stejně tak maximální vrstva 30 cm není rozhodující, poněvadž v praxi se většinou pokládá jen do 20 cm.

Relevantním údajem tak zůstává jen maximální šířka pokládky, případně výkon motoru, transportní šířka, hmotnost a případné další údaje, které kdo shledá pro něj důležitými. Maximální šířka pokládky je u finišeru Volvo ABG7820B 10 m, hmotnost 16,2 – 22,3 t, výkon motoru mohutných 170 kW. Na tuto třídu finišeru je to výkon opravdu nadstandardní, ale má své opodstatnění. Finišery Volvo se totiž vyznačují tím, že všechny hlavní funkce jsou automatické a ovládají se hydraulicky. Volvo ABG7820B zároveň používá elektrický ohřev hladicí lišty nepřetržitě po celé její délce pomocí pěti vyhřívacích okruhů. To jsou vlastnosti, které  výkon motoru spolehlivě využijí.

Standardně dodávané důkladné vyhřívání lišty jsme v den prohlídky finišeru nepotřebovali, poněvadž bylo 10°C, slunečno a bezvětří. Ale například den předtím byl jen 1°C a foukal vítr, tehdy se 5 okruhů ohřevu projevilo v celé své kráse.

Jak již bylo řečeno výše, motorem je Volvo, konkrétně typ D7E GEE3. Výkon je stejný jako u předchozího motoru Deutz TCD2013L06 2V. Ovšem Volvo kromě motoru dodalo také svůj systém Smart Power, který automaticky snižuje otáčky motoru, když nejsou potřeba. Smart Power se tak pozitivně podepisuje na snížení hlučnosti a spotřeby nafty. Elektronický řídicí systém EPM druhé generace nově obsahuje i přehled spotřeby paliva na den a na celý projekt, ukazuje okamžitou spotřebu, počet hodin provozu na zbylé palivo v nádrži a procento časového využití funkce Smart Power.

Svou transportní rychlostí 3,6 km/h patří Volvo ABG7820B k nejpomalejším pásovým finišerům vůbec. U pásových finišerů však transportní rychlost není rozhodující, protože se používají především pro pokládku materiálu na velké vzdálenosti bez potřeby častých přesunů z jednoho místa na druhé. Pro tyto případy má Volvo v rukávu finišery kolové, které jsou naopak nejrychlejší na světě (20 km/h).

Ale nyní se přesuňme k tomu hlavnímu, čímž je hladicí lišta finišeru. Na fotografiích vidíme finišer Volvo ABG7820B vybavený hladicí lištou VDT-V. Tato hladicí lišta s proměnnou šířkou je vybavena technologií Duotamp a je tedy vybavena dvěma pěchy. Oba pěchy jsou umístěny hned na začátku toku materiálu pod lištu, zajišťují tak maximální a rovnoměrné zhutnění pokládaného materiálu po celé délce lišty. Vibrace lišty pak zajistí velmi hladký povrch položeného materiálu. Lišta Duotamp tak zajišťuje o 5 – 7 % vyššího zhutnění než lišty s jedním pěchem a dosahuje až 98% zhutnění dle Marshalovi stupnice. Tento systém tak snižuje nároky na následné zhutnění tandemovými vibračními válci.

Pro ovládání lišty slouží několik hydraulických válců, které zajišťují její správnou funkci a zlepšují kvalitu položeného povrchu. Pro lepší pochopení funkce hydraulického systému je potřeba si uvědomit, že lišta na pokládaném materiálu “plave“ vlastní hmotností na pokládaném materiálu a že tloušťky pokládané vrstvy je dána tzv. úhlem náběhu lišty. Čím je úhel větší, tím je i tloušťka pokládané vrstvy větší a naopak. Pokud tedy finišer zastaví, lišta vlastní hmotností propadne do pokládaného materiálu a vytvoří v povrchu prohlubeň. U finišeru Volvo však hydraulické válce uzamknou lištu v dané poloze. Při rozjezdu stroje pak hydraulika lištu uvolní.

Druhá funkce hydraulického systému zamezuje zvednutí lišty při rozjezdu. Když finišer zastaví dojde k nahromadění pokládaného materiálu před lištou v prostoru šnekových dopravníků. Pokud je materiálem živice a finišer stojí byť jen několik minut, dojde ke zchladnutí a ztuhnutí živice v tomto prostoru. Při rozjezdu pak hydraulický systém uzamkne lištu v dané poloze a chladnější živici lišta rozhrne.

Třetí, neméně důležitou funkcí hydraulického systému, je zamezení propadávání lišty v průběhu pokládky málo únosných materiálů, kdy při plavání lišty může docházet k propadání nebo zvedání lišty a tím vytvoření nepatrných nepostřehnutelných vlnek, které při vyšších jízdních rychlostech automobilů zvyšují hluk provozu a snižují komfort jízdy. Systém tak sleduje polohu lišty a zamezuje propadávání a zvedání lišty. Povrch položeného matriálu je tak velmi kvalitní.

Při použití lišty se šířkou pokládky více jak 7,5 m je finišer standardně vybaven dvěma hydraulickými válci, které zamezují prohýbání lišty vlastní hmotností, tento systém má Volvo patentovaný, a ještě je potřeba použít systému předepnutí lišty, protože při takových šířkách je lišta namáhána extrémními silami a dochází k prohýbání lišty jak ve vodorovné tak i svislé rovině.

 Důležité je, aby se finišer s mnoha funkcemi ovládal co nejsnadněji. Na hlavním ovládacím panelu názorně vidíme půdorysný nákres finišeru, což činí ovládání jednotlivých funkcí velice přehledným. Údajně jako jediný výrobce na světě má Volvo přístrojový panel finišeru v českém jazyce. Na barevném displeji si můžete vybrat z mnoha jazyků, mezi kterými mají východoevropské země více než dostatečné zastoupení. Při poruše se nezobrazí žádný nesrozumitelný kód, nýbrž jasný popis problému v češtině.

Je možné, že dnešní článek o finišeru zaujal i někoho, kdo se běžně s finišery do styku nedostane, a zajímalo by ho, jak se takový finišer ovládá. Tak tedy: řidič má za úkol sledovat, zda je dost asfaltu v násypce a zda jsou nastaveny všechny programy. Potom už mu zbývá jen řídit finišer v požadovaném směru. Finišer Volvo se neřídí volantem ani joystickem, nýbrž potenciometrem ve formě malého kola ve spodní části přístrojové desky.

Pak jsou tu pracovníci, kteří obsluhují hladicí lištu. Jejich úkolem je kontrolovat, jestli je dostatek živice před lištou, jestli funguje nivelační systém, jestli je povrch za finišerem v pořádku, mohou nastavit tloušťku vrstvy, šířku lišty nebo třeba rychlost šnekových rozhrnovačů. I když to není potřeba, protože jejich rychlost je automaticky řízena ultrazvukovým čidlem. Stejně jako podávací dopravníky v násypce. Ke všem těmto úkonům  mají k dispozici samostatný digitální ovládací panel na každé straně hladicí lišty, také v českém jazyce. Kdyby mělo dojít k poškození některého z panelů, například pádem cizího předmětu, je k dispozici záložní jednoduchý analogový panel.

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.