Pásový dozer New Holland D150B přešel na hydrostatický pojezd

Přijíždí nový 15-tunový dozer New Holland D150B, u kterého nenápadné písmeno B neoznačuje pouze modernizovaný stroj, nýbrž zcela novou koncepci, kdy hydrodynamický pojezd v kombinaci s převodovkou řazenou plně pod zatížením a diferenciálním řízením byl vyměněn za jednoduchý hydrostatický systém pojezdu.

Motorem je šestiválcový agregát vyráběný koncernem CNH o výkonu 107 kW. Vstřikování paliva je plně elektronické, což zajišťuje přesné dávkování paliva a řízení výkonu motoru. Diagnostiku motoru a jeho řízení má na starosti řídicí jednotka. Případné poruchy jsou zobrazovány na displeji stroje, čímž jsou servisní mechanici informováni o místě závady a mohou tak řešit vzniklý problém mnohem rychleji.

Jak bylo již zmíněno, novinkou je pro New Holland D150B hydrostatický systém pojezdu. Výkon motoru je tedy převáděn v čerpadlech na tlakovou energii hydraulického oleje, který proudí k hydromotorům, jež pohánějí přímo turasová kola podvozku. Levá a pravá část podvozku jsou od sebe odděleny, tj. každý pás má svůj hydromotor i čerpadlo.

Čerpadla jsou konstrukčně umístěná na jedné hnací hřídeli za sebou. Pojezdová rychlost je regulována naklápěním desek těchto axiálních pístových čerpadel. Hydromotory jsou rovněž pístového typu s naklápěcí deskou, tzn. že takový hydrostatický uzavřený okruh má široký regulační rozsah, tj. dostatečný rozsah pojezdové rychlosti. Je nutno připomenout, že hydromotory jsou na turasová kola napojeny přes koncový redukční převod.

Výhodou takového druhu pojezdu je přesnost v ovládání stroje a dále jednoduchá konstrukce. Stroj je vybaven systémem, který automaticky reguluje pojezdovou rychlost v celém možném rozsahu, a to v závislosti na zatížení, které vzniká na radlici při hrnutí stroje. Tento automatický systém zvyšuje výkonnost stroje, není třeba neustále řadit převodové stupně, pokud dojde k razantní změně odporu při hrnutí.

Dalšími drobnými výhodami je lepší a přesnější manévrování v tvarově složitém terénu, kdy stroj dokonale pracuje i v krajních polohách zpracovávaného terénu. Možnost rychlého otáčení stroje na místě zvyšuje jeho výkonnost a snižuje neproduktivní časy a radlice či rozrývač mohou být tak neustále v činnosti.

Brzdový systém je řešen z principu uzavřeného hydrostatického okruhu, kdy snížením pojezdové rychlosti se naklápěcí deska čerpadla pojezdu vrací do nulové polohy a dochází tak k brzdnému účinku. Z hlediska bezpečnosti provozu stroje je dozer vybaven jednoduchou parkovací brzdou, která se automaticky aktivuje po vypnutí motoru, popřípadě ji lze aktivovat na stojícím stroji.

Pracovní hydraulický systém, tj. okruh radlice a rozrývače mají samostatný okruh zásobovaný čerpadlem, rovněž axiálního typu. Hydraulický rozvaděč je již vybaven proporcionálními elektroventily, které elektronickou cestou přesně ovládají jednotlivé funkce. Toto přesné elektrohydraulické ovládání přináší jednoduchý přenos ovládacích pokynů z řídící jednotky na zmíněné elektroventily. Snadná diagnostikovatelnost a nastavení funkcí je zásadním přínosem tohoto řešení ovládání.

Ovladače v kabině jsou umístěny tak, aby obsluze přímo padly do ruky. Funkce pojezdu a ovládání radlice či rozrývače jsou umístěny do dvou joysticků, kdy pravým se ovládají hydraulické pohyby radlice. Vedle pravého joysticku je ještě jeden samostatný ovladač, kterým se reguluje nastavení rozrývače. Pojezd je soustředěn do levé ruky obsluhy, do které joystick příjemně zapadne. Zkušená obsluha si může nastavit poměr mezi rychlostí pojezdu vpřed a vzad. To znamená, že rychlost pojezdu vzad může být nižší než okamžitá pojezdová rychlost vpřed o 20%. Popřípadě rychlost vzad může být nastavena jako stejná či vyšší o 15% nebo až o 30% vůči aktuální rychlosti vpřed. Tato funkce výrazně navyšuje produktivitu práce tím, že časy potřebné na otáčení či jiné manévry vzad mohou být výrazně nižší.

Z hlediska možnosti volby podvozku jsou opět k dispozici 3 základní typy podvozku, tedy standardní (LT), dlouhý (XLT) a podvozek s nízkým tlakem na podložku (LGP). Čtvrtým typem je podvozek WT, zkonstruovaný tak, že svou hodnotou měrného tlaku na podložku je zařazen mezi podvozek dlouhý a podvozek typu LGP. Možnost vybavit stroj radlicí Semi-U, popřípadě radlicí přímou či plně hydraulicky naklápěnou radlicí je standardní nabídkou výrobce New Holland.

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.