Může s kompaktním mobilním drtičem Rubble Master RM70 GO recyklovat kdokoliv?

Specialista na kompaktní recyklační stroje, rakouská firma Rubble Master, uvedla na trh nový drtič Rubble Master RM70 GO, o kterém tvrdí, že s ním může do světa recyklací vstoupit každý. V čem je RM70 GO výjimečný a je jeho obsluha snadnější než u jiných recyklačních strojů? To jsou otázky, na které se pokusím odpovědět v dnešním článku.

Nejdříve pár slov ke koncepci stroje. Jedná se o kompaktní drticí jednotku na pásovém podvozku, se kterou se vejdete téměř na každou stavbu ve městě. Transportní údaje jsou zajímavé – hmotnost 19 500 kg a rozměry 2,34 x 2,3 x 2,81 m (d x š x v).  Na základních funkčních prvcích mobilního drtiče Rubble Master RM70 GO není nic zvláštního. Násypka s vibračním předtřídičem, odrazový drtič, vynášecí pásový dopravník, magnetický separátor.

Mimochodem, proč právě odrazový drtič? Odrazové drtiče se dříve propagovaly hlavně v souvislosti se zpracováním asfaltových bloků, protože čelisťové se od asfaltu za teplejšího počasí zalepovaly. Odrazové mohou asfalt zpracovávat za každého počasí. Navíc mají zrna na výstupu lepší tvar pro další využití. Naproti tomu drtiče čelisťové nabízely tišší provoz a delší životnost. Díky konstrukčnímu vývoji a používání kvalitních materiálů už i odrazové drtiče dnes poskytují patřičnou životnost, a to při vyšší výkonnosti celého procesu. S  hlukem na tom jsou však obecně stále hůře.

Rubble Master spolupracuje s vídeňskou akustickou kanceláří. Výsledkem je, že hluk z jeho strojů je směrován dolů do země, od které se odrazem utlumuje. Úspěch je značně odvislý od druhu drceného materiálu. Když se drtí samostatné betony nebo čistý kámen, bouchá to jak na bitevním poli u Slavkova. Nicméně u běžných stavebních odpadů smíšených se zeminou stroj jen tiše hučí.

Vznětovým motorem kompaktního drtiče Rubble Master RM70 GO je poměrně malý čtyřválec Deutz o výkonu 103 kW při 2000 ot./min. Konstruktéři se snažili výkon motoru sladit s požadavky drtiče dopovaného elektrickým generátorem, což je dnes velmi používaná kombinace.

Mezi vznětovým motorem a synchronním generátorem 40 kVA 400 V se nachází lamelová a na ní odstředivá spojka, neboli hydrospojka, Technodrive Twin Disc. Na ní umístěnou zelenou pákou se zapíná náhon rotoru odrazového drtiče.

Symetrická vibrační násypka má objem 2 m³ a chvěje se díky dvěma excentrickým motorům po 3 kW. Odrazový drtič HMH může být osazen dvěma nebo čtyřmi odraznými deskami. Celý prostor drtiče je zajištěn pouze dvěma šrouby (dříve jich Rubble Master používal šest a mnoho konkurenčních strojů to tak má neustále). Při problematickém materiálu a častém vyklápění krytu drtiče se snadné odjištění pozitivně odrazí na celkovém výkonu.

Hydraulický systém plní na drtiči RM70 GO jen doplňkové funkce. Slouží na pohon podvozku a dodává olej do hydraulických válců vyklápění drtiče a sklápění pásu. Poměrně malá hydraulická nádrž je umístěna zcela vzadu.

Vzduchový filtr je napojen na výfuk, který z filtru v určitých intervalech vysává prach formou vývěvy. Dnes je to u recyklačních strojů standardní řešení, které se osvědčilo o mnoho více, než původní systém s čirou nádobkou, která se během půl dne v prašném prostředí zcela zaplnila.

Díky čemu si vlastně systém Rubble Master GO zaslouží být nabízen pro vyložené začátečníky v oboru? Jak člověku, který se z ničeho nic rozhodne, že by mohl začít recyklovat sám, Rubble Master GO pomůže?

RM70 GO nemá tolik možností nastavení, aby bylo možno si pohrát s konečným zrnem.  To je odvrácená strana zjednodušení obsluhy, jejíž základní filozofií je rozmístění ovládacích prvků do tří barevných polí. Zelené je pro obsluhu, žluté pole je servisní a červené pole se využije při poruchách a problémech.

Kompaktní drtiče Rubble Master mají systém jakéhosi automatického provozu. Jakmile dojde k  problému (týká se to hlavně zahlcení drtiče), dojde ke zpomalení vibrační násypky poháněné generátorem a drtič se začne plnit pomaleji. Po překonání problému se vznětový motor vrací zpět do svých pracovních otáček 2200 ot./min a násypka opět vibruje v původním taktu.  Toto řešení alespoň částečně odbourává nutnost vyprošťování materiálu uvězněného v drtiči. Slovíčko „částečně“ znamená, že se tomuto nepříjemnému úkonu nelze vyhnout ani s Rubble Masterem, jehož elektronický systém není schopen vždy dostatečně rychle vyhodnotit situaci. Nicméně v běžných podmínkách, kdy jsou otáčky motoru stlačeny například velkým množstvím materiálu, je stroj často schopen poradit si sám. Jednotlivé části stroje jsou za sebou zapojeny logicky tak, že když nejede vynášecí pás, nelze potom zapojit ani násypku, aby se drtič nezahltil. Násypku lze spustit teprve tehdy, kdy je v provozu vynášecí pás i drtič.

To bylo pár odstavců k filozofii a technickému řešení stroje a nyní se dostáváme k obsluze - k tomu, co musíme udělat, abychom se celí nedočkaví mohli prohlásit za „velké recyklátory s malým strojem“.

První úkon, který je potřeba udělat, je zapnutí akumulátoru. Příslušná páčka je umístěná pod levou kapotou. Opodál vidíme páku ručního nastavení otáček vznětového motoru, ale význam pro nás má jen v chladných měsících, kdy je potřeba nechat motor zpočátku běžet na volnoběh. Pod touto kapotou vidíme i dieselový motor s připojeným generátorem.

Po tomto můžeme přejít k dalšímu úkonu, kterým je start motoru.  Přistupujeme k bočnímu ovládacímu panelu a v zeleném poli s nápisem Start pokračujeme podle čísel. Jedničku nacházíme nad spínací skříňkou, můžeme tedy nastartovat motor. Jako druhý bod spustíme hlavní dopravní pás, jako třetí vibrační násypku a podle druhu materiálu následně nastavíme její rychlost. To už by mohl být pro začátečníka o něco složitější úkon, nicméně jde jen o to vysledovat chování materiálu v násypce. Pokud ji ovládá strojník dálkovým ovládáním přímo z bagru nebo většího nakladače, vidí do ní poměrně dobře. Nakonec si podle potřeby zapneme separátor a je to.

Na ovládacím panelu je nám k dispozici displej, který ukazuje, co se ve stroji odehrává, když pracuje v normálním režimu. Kódově ukazuje, že je všechno v pořádku. V momentě, kdy nastane nějaká porucha (např. drhne pás a zahřeje se hnací motor nebo bubnový motor vynášecího pásu), stroj se zastaví a na displeji vidíme, jakou má poruchu. Poměrně jednoduše je obsluha schopná si stroj i sama opravit, nemusí na to volat servis. Má po ruce srozumitelně sestavenou brožuru, ve které je zhruba na 20 stranách popsán stroj a jeho obsluha. Všechny pravidelné servisní úkony je možno provádět ze země, není potřeba lézt po žebřících.

Velmi hezky bylo pamatováno na pravidelné mazání, všechna mazací místa jsou výrazně označena symbolem kapky. Obsluha při mazání stroje postupuje po těchto kapkách. Co kapka, to maznice. Barva kapky značí, jak často se musí dané místo promazávat - černá kapka značí týdenní interval nebo 50 motohodin, bílá kapka 100 Mh a červená 300 Mh. U vibračních motorů je předepsáno mazání jednou za 2000 motohodin.

Elektrické zásuvky umístěné na stroji je možno využít pro návěsný třídič nadsítného, který visí přímo na vynášecím pásu. Má smysl, když potřebujeme výslednou frakci omezit shora, například 0-64 pod grejdry nebo 0-25 do asfaltu pod finišery. Větší frakce se potom sypou na zvláštní hromadu nebo se vracejí zpět do stroje. Třídič nadsítného tak z drtiče vytvoří kompletní recyklační linku. Do elektrické zásuvky lze připojit také elektrické kladivo, které se může hodit například při uvolňování materiálu přimrzlého ke stěnám násypky.

Firmu Rubble Master založil v roce 1991 Gerald Hanisch, konstruktér firmy Hartl. Protože byl v kontaktu se zákazníky, viděl, že požadují i něco menšího, než byly 30-tunové a větší stroje z Hartlovy produkce. Proto se osamostatnil a uvedl na trh první kompaktní drtič pod označením RM50. Z malé dílny vyrostl Rubble Master v moderní výrobní halu, situovanou u rakouského Lince. Probíhá zde konečná montáž, komponenty se řeší dodavatelsky. Mnoho dílů pochází z České republiky, konkrétně ze Slováckých strojíren v Uherském Brodě.

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.