12. Tímto tlačítkem se přepíná do režimu Heavy

12. Tímto tlačítkem se přepíná do režimu Heavy