07. Displej s nastavenými vysokými otáčkami elektromotoru (foto Miroslav Koňás)

07. Displej s nastavenými vysokými otáčkami elektromotoru (foto Miroslav Koňás)