04. Laserová čidla po obou stranách radlice snímají paprsek z opodál stojícího rotačního laseru

04. Laserová čidla po obou stranách radlice snímají paprsek z opodál stojícího rotačního laseru