Jednotka Resta 30t je napojena na vodu a rozdrcený materiál je na výstupu skrápěn vodou kvůli menší prašnosti

Jednotka Resta 30t je napojena na vodu a rozdrcený materiál je na výstupu skrápěn vodou kvůli menší prašnosti