10. Tatra T-815 přivezla stavební suť na pokrytí staveništní komunikace (Foto Karel Pažourek)

10. Tatra T-815 přivezla stavební suť na pokrytí staveništní komunikace (Foto Karel Pažourek)