Validace kloubového tandemu Ammann AV 130 X na silnici I. třídy

Na letošním mezinárodním stavebním veletrhu IBF získal třináctitunový tandem při své české premiéře „Zlatou medaili IBF 2008“.

Jeho uvedení na trh provází nezbytná validace u zákazníka. Co taková validace znamená? Je to celkové posouzení stroje při pracovním nasazení ve skutečných podmínkách a řízení stroje strojníkem stavební firmy.

Od 5. 6. do 10. 6. 2008 byl stroj AV 130 X zapůjčen firmě SSŽ Hradec Králové. Stroj byl nasazen jako třetí za finišerem při hutnění 100 mm ABS – ložné vrstvy vozovky silnice I/14 z Vrchovin do Náchoda. Zde vynikla schopnost stroje tvořit rovinatý povrch díky optimalizovanému poměru zatížení běhounů a jejich průměru. Potvrdilo se, že hutnící výkon stroje je více než dostatečný. Osvědčil se výhled ze stroje na pracovní plochu a plochu běhounů. Stroj pracoval po celou dobu bez nutnosti odstávky. Validace byla také užitečným potvrzením v současné době zpracovávaných úprav ovládání stroje navržených již interní zkušebnou výrobce.

Ukazuje se, že kloubová koncepce asfaltových válců má před sebou velký potenciál uplatnění.

Ammann na internetu:

www.ammann-group.com