Nový model DX225LC-7X – první „chytré“ rypadlo Doosan

Společnost Doosan uvedla na trh nový model DX225LC-7X – své první „chytré“ pásové rypadlo navržené tak, aby obsluze umožnilo pracovat rychleji a efektivněji.

Pro dosažení tohoto cíle nabízí DX225LC-7X ve standardní výbavě řadu skvělých nových funkcí, včetně technologie plně elektrické hydrauliky (Full Electric Hydraulic, FEH).

Rypadla Doosan jsou známá tím, že standardně nabízejí více inovativních funkcí než jiné stroje na trhu. Například u standardního modelu DX225LC-7 a i u ostatních modelů této řady poskytují nové funkce zásadní vylepšení v oblasti ovladatelnosti stroje, všestrannosti a pohodlí obsluhy. Stoje také vynikají zvýšením produktivity na pracovišti, svojí robustností a provozuschopností a v neposlední řadě jsou známé velmi dobrou návratností vstupní investice.

Nový chytrý model DX225LC-7X ale toto vše posouvá na novou úroveň. Kromě systému FEH mezi další funkce standardní výbavy modelu DX225LC-7X patří:

  • Integrované 2D řízení stroje
  • Poloautomatické 2D řízení stroje
  • Přijímač laserového signálu
  • Virtuální zeď E-Fence
  • Systém vážení

Technologie plně elektrické hydrauliky (FEH)

Technologie plně elektrické hydrauliky (FEH) je podobná systému D-ECOPOWER VBO, který je nyní součástí výbavy standardního modelu DX225LC-7 a všech pásových rypadel Doosan od modelu DX350LC-7 výše. FEH je v podstatě systémem VBO bez vedení pilotního tlaku. Joysticky a pedály jsou plně elektrické, ale pocitově jsou pro obsluhu stejné jako hydraulické joysticky.

V systému FEH je elektrický signál posílán do centrální řídicí jednotky a takto je přesnější a poskytuje rychlejší informace. Zpětný tlak a ztráty energie jsou proto eliminovány dodáním přesného množství potřebného oleje. Protože systém nevyužívá pilotní tlak, šetří se energie a výsledkem je úspora paliva.

V praxi systém FEH přináší výrazně nižší spotřebu paliva o 8 % ve srovnání se systémem D-ECOPOWER VBO. K tomu je třeba ještě přidat 7% snížení spotřeby paliva, kterého již bylo dosaženo u standardního modelu DX225LC-7 ve srovnání s předchozím modelem DX225LC-5.

Navádění stroje a ovládání stroje

Integrovaný systém navádění stroje u modelu DX225LC-7X využívá snímače namontované na přední části a na karoserii k rozpoznávání polohy každého pracovního nástroje a informování operátora. Zpětná vazba obsluze je poskytována prostřednictvím audiovizuálních displejů, které umožňují lepší ovládání stroje ve vztahu k zamýšlenému nebo naplánovanému směru jízdy.

V palubním systému ovládání stroje rozpoznávají snímače namontované na přední části a na karoserii polohu každého pracovního nástroje a přizpůsobují ovládání přední části naplánované práci. Tímto způsobem je sledována cílová linie, když obsluha používá rameno, lžíci nebo výložník. 

Díky přijímači laserového signálu systém vždy obdrží referenční bod, a to i když stroj změní polohu, aniž by obsluha musela referenční bod znovu nastavovat při každém přesunu stroje.

Když je model DX225LC-7X dodán zákazníkovi, všechny snímače jsou již zkalibrovány. (Výjimkou jsou lžíce, které bude zákazník používat. Systém požádá obsluhu, aby zadala požadovaná měření pro dokončení procesu kalibrace, přičemž kalibrace tří lžic trvá přibližně hodinu.)

Tři hlavní funkce ovládání stroje 

K dispozici jsou tři hlavní funkce ovládání stroje, které lze aktivovat stisknutím příslušného funkčního tlačítka:

  • Asistent – poskytuje Asistenta na svahu a Asistenta pro lžíci
  • Ovládání otáčení – pro Asistenta při otáčení a Limit otáčení
  • Virtuální zeď – nastavení Stropu / Dna / Zdi / Otáčení / Vyhnutí se kabině / Vyhnutí se pásu / Vyhnutí se dozeru

Režim Asistent na svahu – On/Off (Zap/Vyp) lze nastavit pomocí přístrojové desky a joysticku. Když je nastaven režim Asistent na svahu, výložník a lžíce se zobrazí zeleně podle nastavení režimu na ikoně na přístrojové desce. 

Nastavení úhlu lžíce – když je aktivována funkce Asistent pro lžíci, aktuální úhel se uloží do paměti. Když řidič ovládá joystick lžíce, uloží se poslední hodnota po zastavení operace. Když je zapnutý režim Asistent pro lžíci, zobrazí se lžíce na ikoně na přístrojové desce zeleně.

Systém vážení a Asistent pro zdvih

Systém vážení a funkce Asistent pro zdvih měří a zobrazují aktuální hmotnost lžíce, když obsluha nakládá materiály, a varuje řidiče, když celková naložená hmotnost překročí cílovou hodnotu.

Společnost Doosan plánuje nabídnout u modelu DX225LC-7X v budoucnu ještě další doplňkové funkce, mezi které patří: 

• Upgrade na plnou Trimble GPS 3D (volitelně)
• Engcon Ready z výroby (Plug and Play)
• Naklápěcí lžíce pro 2D řízení stroje

Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.

Stručné specifikace pro rypadlo Doosan DX225LC-7X

• Lžíce: 1,28 m3
• Provozní hmotnost: 23,3 tuny
• Výkopová hloubka (standardní přední část): 6590 mm
• Výkopový dosah (standardní přední část): 9865 mm
• Výkopová výška (standardní přední část): 9620 mm
• Celková šířka (s deskami pásu 600 mm): 2990 mm
• Výška (standardní přední část): 2890 mm
• Celková délka v pojezdové poloze (standardní přední část): 9570 mm
• Poloměr otáčení zadní části: 2909 mm
• Tažná síla: 27,5 tuny
• Rypná síla na lžíci (ISO): 16,5 tuny
• Rypná síla na ramenu (ISO): 13,4 tuny
• Zvedací kapacita v dosahu 6 m: 8,65 tuny
• Pojezdová rychlost: nízký rozsah – 3,0 km/h, vysoký rozsah – 5,5 km/h 
• Motor (čistý SAE J1995): 6válcový Doosan DL06V Stage V, 129 kW (174 k) při 1800 ot./min

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.