MB Crusher: Nová řešení pro práce v uzavřených prostorech

Jak zařízení MB Crusher pomáhají na vnitřních staveništích?

Práce ve vnitřních prostorech přináší řadu komplikací - každodenní potíže s přístupem, manévrováním, řízením příjezdu a odjezdu nákladních vozidel, nakládáním s materiálem, ochranou a bezpečností pracovníků. Čím menší je prostor, tím déle a nákladněji se práce provádějí. Svoje řešení nabízí MB Crusher v podobě nového způsobu řízení práce, který díky vynikajícím výsledkům mění náklady ve výnosy.

Obtížný přístup a minimální prostor již nejsou problém

Nejčastějšími problémy na staveništích v uzavřeném prostředí je obtížný přístup a velmi malý manévrovací prostor. V lomech, tunelech, dolech a na staveništích uvnitř továren je řízení příchozích a odchozích materiálů složité. Stroje MB Crusher se dostanou i do těch nejtěsnějších míst a provedou celý proces zpracování materiálů přímo na místě. Výsledkem je snížení množství odpadu, nulové náklady na dopravu a zvýšení ziskovosti pracoviště.

Celá řada příslušenství MB Crusher byla navržena pro omezené prostory, protože je lze připojit k jakémukoliv stroji včetně minirypadel, a proměnit je ve výkonné drtiče. Drtiče MB Crusher svojí efektivitou a přesností ještě více usnadňují práci v uzavřených prostorech. Jejich zásluhou nevzniká zbytečný odpad, s nímž je pak obtížné nakládat. Společnosti vybavené příslušenstvím MB Crusher jsou schopny samostatně řídit proces využití odpadních materiálů, snížit náklady a stát se vysoce konkurenceschopnými.

Těžba bez výbušnin a bezpečně

Dalším kritickým bodem práce v uzavřených prostorách jako lomy a doly je nakládání s výbušninami a bezpečnost. I s tímto si příslušenství MB Crusher poradí.

Například v jednom z albánských dolů byla těžba feroniklu prováděna pomocí výbušnin, což s sebou nese náklady a bezpečnostní dopady, které tato metoda vyžaduje. Nikdo z provozovatelů nevěděl o stejně účinné alternativní metodě. Po zavedení strojů MB Crusher bylo upuštěno od trhacích prací a těžba se nyní provádí pouze pomocí frézy MB-R700, která je instalována na 9tunovém stroji Bobcat 442. Revoluce pro společnost, ale i pro celé odvětví. Stejný stroj se totiž používá v mnoha lomech a dolech a řeší problémy těžby s výbušninami. Video z této akce si můžete prohlédnout na https://vimeo.com/512961275.

Stroje MB Crusher jsou také efektivním řešením nejen pro frézování pouze potřebného materiálu bez vzniku zbytečného a obtížně zpracovatelného odpadu, ale také pro zamezení vibrací, které jsou velmi nebezpečné při práci v tunelech pod silnicemi, v městských výkopech nebo uvnitř průmyslových budov.

Nedávný příklad z Mexika: Při budování tunelu pro zadržování dešťové vody pod frekventovanou silnicí by hydraulické kladivo vytvářelo příliš mnoho vibrací, ale fréza MB-R500 namontovaná na minirypadle pomohla vytěžit pouze nezbytný materiál bez vibrací a trhliv ve stěnách. Video naleznete na webu https://vimeo.com/473367949.

Okamžité provozní a ekonomické výhody

Stroje řady MB Crusher představují zlom v organizaci prací v uzavřených prostorech, které tak mohou být rychlejší a hospodárnější.

Jako další příklad může sloužit práce provedená v italském Alto Adige, kde bylo nutné předělat podlahu průmyslového skladu. Po připojení drtiče MB-BF120.4  na rypadlo Doosan byl na místě veškerý získaný materiál rozdrcen a použit k vytvoření potřebné vrstvy pro novou podlahu.

Stroje MB Crusher se snadno instalují a disponují dobrou manévrovatelností. Dokáží přeměnit jakýkoli materiál na surovinu, a to i v uzavřeném prostředí nebo na staveništích s obtížným přístupem. Společnost MB Crusher svým příslušenstvím způsobila revoluci v pracovních procesech a proměnila vnitřní prostory v autonomní výkonná centra.

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.