02. Vedení Doosan Infracore Europe, manažeři GARNEA a jednatel GRANITA Lomy

02. Vedení Doosan Infracore Europe, manažeři GARNEA a jednatel GRANITA Lomy