České reprezentanty pro Malagu už známe

Od 30. srpna do 13. září se uskutečnila v Mostu, Praze a Brně celkem tři národní semifinále soutěže Klubu posádek Caterpillar.

Soutěž proběhla v rámci Dnů otevřených dveří, které na svých pobočkách uspořádal český dovozce strojů Caterpillar, společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Ze semifinálových kol vzešli tři čeští reprezentanti pro mezinárodní finále, které se uskuteční v listopadu ve španělské Malaze.

Mezinárodní soutěž pro nejlepší posádky – strojníky, ovládající stavební stroje, pořádá společnost Caterpillar každoročně již 11 let. Spolu s českými reprezentanty se jí letos zúčastní soutěžící z Belgie, Bosny, Černé Hory, Dánska, Finska, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Mongolska, Německa, Nizozemí, Norska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Spojených arabských emirátů, Srbska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie.

V České republice se v každém ze semifinálových kol sčítali u soutěžích výsledky z celkem tří disciplín. V první z nich hrál hlavní roli rýpadlo-nakladač. Závodníci museli navléct co nejrychleji kroužek upevněný k lopatě na 5 kelímků s vodou, které byly umístěny v různých vzdálenostech a směrech kolem stroje. Za každý shozený kelímek a také za nebezpečné manévrování strojem byl soutěžící penalizován. V druhé části soutěže se závodilo v ovládání minirýpadla, kdy museli soutěžící shazovat zubem lopaty z kuželů tenisové míčky, a to ve vymezeném prostoru, který stroj nesměl opustit. Za překročení hranice prostoru či za shození kuželu byl závodník penalizován.

Posledním strojem, na němž strojníci předváděli své umění, byl smykem řízený nakladač, s nímž museli projet vytyčenou trasu tvořenou deseti branami z kuželů v co nejkratším čase. Penalizace byla udělována za každý dotek kuželu nebo za zvednutí ramen stroje. Ve všech třech disciplínách mohli soutěžící získat penalizace i za nedodržení bezpečnostních pravidel při nastupování či vystupování ze stroje. O vítězi rozhodoval součet všech tří časů včetně penalizací (1 penalizační bod = 5 sekund).

V Mostě závodilo 23, v Praze 20 a v Brně 18 strojníků. Do Malagy postoupili z prvního semifinále v Mostě Václav Slivkanič, z Prahy Radek Fucyman a ze závěrečného klání v Brně Jiří Doseděl. Ve všech třech semifinálových kolech získali vždy závodníci, kteří se umístili do 3. místa, jako cenu modely strojů Caterpillar.

Mezinárodní finále proběhne ve Španělsku od 2. do 7. listopadu a na české reprezentanty i na jejich zahraniční soupeře čeká 9 náročných disciplín. Ty prověří schopnosti strojníků při ovládání nejnovějších typů strojů Caterpillar. Některé disciplíny budou součástí finále úplně poprvé. V loňském roce vyhrál finále Nizozemec Peter van Schaik.