AutoLocator - satelitní střežení a monitorování stavebních strojů

Satelitní střežení a monitorování stavebních strojů se v posledních letech výrazně rozšířilo i v České republice.

Přispělo k tomu jednak vylepšení jejich funkcí, ale i výrazné snížení cen. Řada profesionálů se však s těmito systémy dosud detailně nesetkala, požádali jsme proto ing. Ondřeje Klofáče, ředitele společnosti AutoLocator, s.r.o., která tento systém již delší dobu dodává, o vysvětlení hlavních funkcí a rady, na co se zaměřit při pořizování tohoto systému.

Z čeho se satelitní zabezpečovací zařízení skládá a jak funguje?

Zařízení se skládá z centrální jednotky a dvou antén (GSM a GPS) a je do stavebního stroje namontováno na skryté místo. Zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu ze strany řidiče. V případě zjištěné krádeže stroje zašle majitel do jednotky SMS a zpět mu okamžitě přijde SMS s přesnou polohou odcizeného stroje.

Zařízení funguje v celé Evropě. Jeho výhodou také je, že všechny pojišťovny na stroje střežené AutoLocatorem poskytují slevy z pojištění.

Lepší monitorovací jednotky mají řadu vstupů a výstupů, na které lze napojit různá zařízení sloužící ke zvýšení zabezpečení stroje proti krádeži – imobilizér (bez čipového klíče nejde nastartovat), čipové klíče k identifikaci řidiče, různá čidla, záložní baterie, sirénu, atd. Tato čidla také dokáží odhalit pokus o krádež a ihned informují majitele, případně i pult centrální ochrany. Zařízení také volitelně umožňuje sledovat motohodiny, spotřebu, vytvářet automatickou knihu jízd i zobrazovat polohu přímo v mapě.

AutoLocator má také vlastní pult centrální ochrany, který funguje nepřetržitě a je schopen účinně zasáhnout proti zloději.

Jak fungují prvky zabezpečení

Ultrazvukové čidlo – ultrazvuk chrání kabinu stroje před nezvanou návštěvou. Při zastřežení začne vysílač vysílat dovnitř kabiny ultrazvukové vlny. Ty se odrážejí a přijímač si podle nich zapamatuje tvar vnitřního prostoru. Jakmile dojde ke změně, např. tím, že do stroje někdo vnikne, přijímač zaznamená změnu a vyhlásí poplach.

Náklonové čidlo – při zastřežení stroje si zapamatuje svojí polohu vůči zemi. Dojde-li k náklonu stroje, např. při natahování na odtahový vůz, čidlo vyhlásí poplach.

Mikrovlnné čidlo – při zastřežení vytvoří kolem sebe neviditelnou kouli z mikrovlnného záření. Pokud se dovnitř koule dostane nějaký předmět nebo člověk, čidlo vyhlásí poplach.

Imobilizer - nedovolí nastartování bez čipového klíče.

Siréna – spouští se SMS-kou a slouží k dohledání stroje např. v krytém prostoru či na velkém nepřehledném prostranství.

Čipové klíče – slouží k zastřežení a odstřežení vozu. Používají se buď kontaktní – přikládají se na čtečku čipů nebo bezkontaktní – stačí jimi pohybovat v určitém prostoru.

K čemu slouží satelitní monitorovací systém?

Satelitní monitoring umožňuje firmám mít naprostý přehled o všech svých strojích a vozech – kdy a kde se nacházely a to jednak zpětně, tj. kompletní historie jejich pohybu a jednak aktuálně, tj. kde jsou právě teď. Systém ukazuje polohu strojů přímo v mapě, ale vytváří i textovou knihu jízd. Demoaplikace je k dispozici na www.autolocator.eu, pro vstup zadejte jméno test a heslo test.

V AutoLocatoru se snažíme zákazníky nezatěžovat mnoha technickými detaily a systém dodáváme „na klíč“. Zákazník si pouze objedná, co potřebuje, my celý systém dodáme a zprovozníme a na závěr zaškolíme zaměstnance zákazníka.

U monitoringu se kombinují dvě technologie – GPS (satelitní systém) a GSM. Jednotka ve stroji komunikuje automaticky se všemi viditelnými satelity a určuje svojí polohu. Tento systém GPS funguje zdarma, čili za určování polohy není potřeba nikomu nic platit. Data o poloze ale zůstávají v jednotce ve stroji. Aby se dostala k uživateli sedícímu u počítače ve firmě, je nutné je z vozu přenést.

Pro přenos dat ze stroje se používá síť GSM. Data se odešlou automaticky z vozu na server a k tomuto serveru přistupují uživatelé ze svých PC prostřednictvím internetu. Za přenos dat ze stroje na server se platí poplatky telekomunikačnímu operátorovi, přenos dat ze serveru do počítače uživatele je přes internet a proto zdarma.

Data o poloze vozu se v určených intervalech přenášejí ze stroje pomocí GPRS na server. GPRS technologie má jednu obrovskou výhodu – neplatí se za dobu připojení, ale za přenesená data. Dispečer tak může být neustále online připojen, aniž by se platilo za dobu připojení.

Jaké druhy monitorovacího softwaru se používají?

AutoLocator nabízí dva způsoby zobrazování dat v mapách – internetovou aplikaci nebo software instalovaný na počítači uživatele.

Do internetové aplikace se uživatel dostane z libovolného počítače připojeného k internetu po zadání jména a hesla. Naproti tomu software instalovaný na počítači uživatele zobrazuje data o jízdách pouze v konkrétním počítači uživatele (tj tam kde byl nainstalován).Tato aplikace nabízí více funkcí než internetová aplikace, např. plánování tras.

Jak probíhá pořízení systému zabezpečení či monitorování?

Stačí, když nám zákazník řekne své požadavky a my dodáme celý systém „na klíč“. Zákazník pouze přistaví v určený den stroje k montáži, která trvá jednu až dvě hodiny, případně naši technici přijedou ke stroji. Montáže provádíme po celé republice a do všech typů stavebních strojů i aut. Před montáží zadáme údaje o stroji do systému a zprovozníme všechny funkce. Systém je ihned plně funkční - jakmile odjede stroj z montáže, všechna data se od toho okamžiku zaznamenávají.

AutoLocator, s.r.o.

Na Zámecké 11

140 00 Praha 4

tel. 604 704 704

info@autolocator.cz

www.autolocator.cz