Jaroslav Štěrba

Jaroslav Štěrba

248,  68604  Podolí,

+420602773082

  jaroslavsterbaSPAMFILTER@atlas.cz

  jaroslavsterba.cz

  47350628

  CZ5912270045

  Jaroslav Štěrba, Podolí 248

+420 602773082

 

 

  Provádíme zemní práce, úpravu terénu, demolice a přepravu T 815

  Naše společnost je zaměřena na provádění prací stavebními stroji.

  Můžete se na nás obrátit, pokud se jedná o kolová rypadla, minirypadla, nákladní vozy, rypadlonakladače, smykem řízené nakladače kolové, uds.

  Jsme Vám k dispozici v těchto regionech: Zlínský kraj.