Minirypadla Case CX
reklama
reklama

Mezinárodní konference Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI je za dveřmi

V Nové aule VŠB-Technické univerzity Ostrava se ve dnech 29. - 30. 3. 2017 uskuteční mezinárodní konference Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI, nově se sekcí Partikulární hmoty.

Garantem konference je Ing. Otakar Vavruška. Zaměření je tentokrát rozčleněno do tří sekcí:

Hlavní sekce (I.):

 • Těžba a úprava kamene a ostatních surovin
 • Optimalizace strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin
 • Vliv těžby nerudních surovin na životní prostředí, rekultivace, recyklace
 • Průzkum a využití stávajících a perspektivních ložisek
 • Projekční činnost, geodetické, geologické, geofyzikální, geomechanické, laboratorní práce a zkušebnictví, modelování, vizualizace a logistika
 • Výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti těžby a úpravy

Partikulární hmoty (II.):

 • Výzkum a vývoj v oblasti mechaniky sypkých hmot
 • Mechanicko-fyzikální vlastnosti partikulárních hmot
 • Procesní zpracování partikulárních hmot
 • Modelování dopravních procesů partikulárních hmot a zařízení pomocí metody diskrétních prvků (DEM)
 • Aplikace modelů DEM

Mladí vědci (III.):

 • Představení aktuálně řešených témat VŠB-TU Ostrava

Cílem konference je rozšířit znalosti nejen odborníkům z řad zaměstnanců firem, ale také akademickým pracovníkům. Konferenčním setkáním je možné se vzájemně obohatit o informace o nových přicházejících trendech, o osvědčených praktikách a v neposlední řadě také o dosažených výsledcích. Nedílnou součástí je propojení akademické sféry s aplikační, což přispěje k rozvoji spolupráce, inovacím a společným aktivitám.

Za řečnickým pultem se objeví významné osobnosti, vystoupí zde například Ing. Petr Forman z Hospodářské komory, Prof. Jiří Zegzulka, VŠB-TU Ostrava z Centra sypkých hmot, Ing. Tomáš Hanzlíček z VTP Buštěhrad, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. z Ministerstva průmyslu a obchodu, RNDr. Martin Holý z Ministerstva životního prostředí, RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. ze společnosti Geodyn nebo Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Ve vědeckém výboru zasednou Ing. Otakar Vavruška, Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc., Ing. Jan Nečas, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D. a Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Pořadateli akce jsou Odborná skupina Lomového dobývání a úpravnictví Moravskoslezská hornická společnost HGF VŠB-TUO, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti a Centrum sypkých hmot, centrum ENET, které v uplynulém roce zvítězilo v soutěži Inovační firma Moravskoslezského kraje v kategorii Junior inovátor / vysoké školy.

Více informací a přihlášku naleznete na adrese www.tuns.webnode.cz

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

  Nivelis - 3, 2, 1 START!
  reklama