Standardy rychloupínačů pro rypadla aneb jak se v nich vyznat

Ačkoliv u nás stále ještě vidíme rypadla se lžícemi upevněnými k násadě přímo čepy, čím dál častěji jsou tyto stroje vybavovány rychloupínači, ať již ručně nebo hydraulicky ovládanými. Tento moderní trend jednoznačně šetří čas a tím pádem i zlepšuje celkovou ekonomiku provozu rypadla.

Bohužel jako u většiny technických zařízení začal každý výrobce vyvíjet svůj systém, a tak neexistuje jednotný standard. Ve výsledku tím trpí hlavně koncový uživatel, v našem případě majitel stroje či strojník. Jedinou světlou výjimkou je severský standard, o němž se podrobněji zmíníme dále. Tento článek se Vám pokouší přinést ucelený přehled standardů rychloupínačů, s nimiž se můžete setkat. Samozřejmě na světě existují ještě typy zde neuvedené. Údaje jsou shromážděny z veřejně přístupných zdrojů a z osobních poznatků autora. Přesnější technické informace jsou bohužel často nedostupné a většina výrobců si je pečlivě chrání.

Původně byly rychloupínače pouze manuální, tzn. s ručním ovládáním, kdy strojník musel při odjišťování či zajišťování lžíce vystoupit z kabiny. Po té se začaly objevovat různé poloautomatické rychloupínače, kdy bylo potřeba opustit kabinu např. jen při odjišťování lžíce, zajištění proběhlo již automaticky „zaklapnutím“ lžíce pomocí pružinového mechanizmu. Poloautomatickými jsou také nazývány rychloupínače, kdy je nutné po automatickém upnutí nástroje manuálně zajistit upínací systém proti nechtěnému otevření. Dnes jsou tyto manuální a poloautomatické rychloupínače na ústupu (s výjimkou minibagrů) a používají se hlavně hydraulicky ovládané rychloupínače, kdy strojník již nemusí kabinu rypadla vůbec opustit.

Většina výrobců dnes standardně vybavuje svoje rychloupínače jeřábovacím hákem, který zvyšuje univerzálnost rypadla. Bezpečnost hydraulických rychloupínačů je zajištěna hydraulickým zámkem zabraňujícím samovolnému otevření rychloupínače např. při poškození hydraulické hadice. Někteří výrobci začínají pro další zvýšení bezpečnosti vybavovat svoje rychloupínače dvojitým jistícím mechanismem (např. Twinlock firmy Miller UK Ltd.).

V současnosti většina výrobců nabízí či pracuje na vývoji systému hydraulických rychlospojek integrovaných do rychloupínačů. Tyto systémy pak umožňují výměnu hydraulických nástrojů (např. hydraulického kladiva, různých drapáků, rotátorů, fréz atd.) bez jakéhokoliv ručního zásahu strojníka. Systémy bývají doplněny často i konektory pro napojení kabelů elektricky ovládaného příslušenství.

Pick Up Pin

Začneme jedním z nejrozšířenějších systémů, a to systémem Pick Up Pin, což by se dalo volně přeložit jako „zvednout za čepy“. Principem je, že na lžících zůstane původní upnutí s vloženými čepy. Rypadlo se doplní rychloupínačem, který upíná lžíce za tyto původní čepy. Možnost zachování původních lžic, případně dalších nástrojů bez jakýchkoliv úprav, je velkou výhodou tohoto systému. Průkopníkem tohoto systému je anglická firma Miller UK Ltd. Tato firma dnes nabízí modely BUG, MPG, Mag 7, BHL a Twinlock. Firma JCB vybavuje své stroje těmito rychloupínači, takže je můžeme často vidět i u nás.

Tento typ rychloupínačů je vyráběn v určitých obměnách firmami po celém světě. Jsou to například irské firmy Geith International Ltd nebo Hill Engineering Ltd, novozélandská Wedgelock Equipment Ltd, americká Werk-Brau Company, Inc. nebo Kenco Corporation či JRB Attachments LLC, která je součástí skupiny Paladin Heavy Construction (rychloupínače s označením PinLoc, SmartLoc, PowerLoc, VersalLoc), rakouská Josef Martin GmbH a řada dalších firem po celém světě. Z českých firem zde můžeme jmenovat Nekr servis s.r.o., TRIGA-MF s. r.o. a Empec.

Severský standard S

Tento skandinávský systém je do určité míry podobný systému Pick Up Pin. Jde však o unikátní standard, a to tím, že se na něm společně dohodli všichni hlavní skandinávští výrobci a tím, že tento standard je veřejný. To znamená, že jsou volně dostupné technické výkresy včetně všech rozměrů a tolerancí. Standard obsahuje 11 velikostí upnutí a to S30 až S120 (číslo označující konkrétní typ standardu znamená průměr čepů) pro stroje o hmotnosti 1 až 100 tun. Představte si třeba, že potřebujete nějakou speciální lžíci a nemáte ji, ale má ji kolega s jiným rypadlem, ale co teď, když máte každý jiné upínání lžíce? Při použití jednotného standardu by tenhle problém nenastal. Nebo si po několika letech pořídíte nové rypadlo jiné značky, ale co s Vašimi původními lžícemi a dalšími nástroji, složitě předělávat? I výrobci rypadel, kteří jinak na všech trzích tvrdě prosazují svůj standard, jsou nuceni ve Skandinávii díky požadavkům trhu používat severský S standard.

Označení S30/
150
S30/
180
S40 S40/
240
S45 S50 S60 S70 S80 S90 S120
Upevňovací šířka (mm) 150 180 200 240 290 270 340 450 590 750 925
Rozteč čepů c-c (mm) 200 230 300 300 430 430 480 600 670 750 868
Průměr čepů (mm) 30 30 40 40 45 50 60 70 80 90 120
Max.dop.hm.stroje (t) 2 2 6 7 11 11 18 30 40 70 100

V posledních letech jsou rychloupínače severského S-standardu doplňovány integrovanými hydraulickými rychlospojkami pro připojování hydraulických nástrojů. V tomto směru ještě bohužel nedošlo k jednotnému stanovení standardů, jako tomu bylo u samotných rychloupínačů. Lze však očekávat, že se tak pod tlakem trhu a samotných uživatelů stavebních strojů stane. Nejdále je s vývojem těchto systémů švédská firma OilQuick AB.

Zveřejnění kompletní dokumentace k upnutí S-standardu překračuje rámec tohoto článku. Soubor typu pdf s kompletními výkresy, rozměry a dalšími informacemi si můžete stáhnout na stránkách www.naklapecirotatory.cz v sekci ke stažení.

Severské upínače typu Volvo (Åkerman) a Bofors

Tyto upínače vznikly a dodnes jsou celkem často používány ve Skandinávii.

Existují ve třech velikostech S1/B20 (stroje 18 – 24 tun) S2/B27 (stroje 22 – 32 tun) S3/B30 (stroje 25 – 40 tun). Na první pohled jsou typy Volvo (S1, S2, S3) a Bofors (B20, B27, B30) shodné, ale jsou mezi nimi větší či menší rozdíly. Např. rozdíly mezi S1 a B27 jsou zanedbatelné, do B27 je možné upínat lžíce s S2 upnutím, ale již to neplatí opačně, do upínače S2 nejdou upnout lžíce s upnutím B27.

Nově byly do společného veřejného standardu zařazeny pouze typy B20 a B27.

SMP

Celkem unikátní je koncepce rychloupínačů švédské firmy SMP Parts AB. Jejich velkou výhodou je jejich nulová výška, tzn. nesnižují díky zvětšenému rameni páky rypnou sílu jako je tomu u většiny ostatních rychloupínacích systémů. I přes tuto podstatnou výhodu nedošlo k jejich většímu rozšíření.

Firma SMP Parts AB nabízí dvě řady rychloupínačů:

Upínače standardu SMP - převážně mechanické ovládání

Typ
Doporučená hmotnost stroje (t)
SMP4 0,5 – 1,6
SMP3 1,7 - 8
SMP8 5 - 11
SMP2 11 – 18
SMP1 17 - 30
SMP100 30 - 50

SMP1 A SMP2 jsou nabízeny jak v mechanickém, tak v hydraulickém provedení, ostatní typy v tabulce pouze v mechanickém provedení.

Upínače standardu SMP - hydraulické ovládání

Typ
Doporučená hmotnost stroje (t)
SMP35 1,8 – 8
SMP85 5 – 11
SMP25 11 – 18
SMP15 17 – 30
SMP105 30 - 55
SMP155 55 - 75
SMP205 70 - 90

Lehnhoff

Systém Lehmatic® německé firmy Lehnhoff Hartstahl GmbH & Co. je velmi rozšířen v zemi svého původu. Díky našemu sousedství s Německem lze tyto rychloupínače vidět často i u nás. Většinou se do ČR dostaly spolu s dovezenými staršími stroji.

Typ MS/HS01 MS/HS03 MS/HS08 MS/HS10 MS/HS21
Délka (mm) 235 295 400 520 545
Šířka (mm) 180 200 290 395 495
Průměr čepu (mm) 40 50 60 70 80
Hmotnost stroje (t) 0,7-2 1,5-5 5-12 10-19 18-28
Typ NS/HS25 HS40 HS40/70 HS80 HS100
Délka (mm) 545 760 760 1100 1100
Šířka (mm) 495/620 750 750/800 1000 100
Průměr čepu (mm) 80 100 100 140 140
Hmotnost stroje (t) 26-40 40-55 55-70 70-90 90-120

Zmodernizovaná varianta pod obchodním označením Lehmatic® Variolock® má integrované hydraulické rychlospojky pro připojení hydraulických nástrojů.

Liebherr

Tento standard vyvinula firma Liebherr Construction Equipment pro své stroje. Standart se mimo stroje značky Liebherr nerozšířil. Dnes je systém vylepšen o verzi s hydraulickými rychlospojkami pod názvem Liebherr Likufix.

Verachtert

Tento standard rychloupínače je na západ od našich hranic celkem rozšířený, hlavně díky jejich upřednostněnému používání na strojích Catepillar. Rychloupínače jsou nabízeny ve dvou řadách a to normální verze a úzká verze, obě řady jak v mechanicky, tak hydraulicky ovládané.

Verachtert Connectomat (normální verze)

Typ CW-05 CW-10 CW-20 CW-30 CW-40 CW-45 CW-55 CW70
Šířka bez čepů (mm) 175 310 550 550 550 690 830 840
Rozteč čepů (mm) 200 300 475 475 475 570 650 875
Hmotnost stroje (t) 1-3,5 3,5-10,5 7,5-15 15-25 20-30 25-40 35-65 65-90

Verachtert Connectomat (úzká verze)

Typ CW-20S CW-30S CW-40S CW-45S CW-55S
Šířka bez čepů (mm) 475 420 475 570 650
Rozteč čepů (mm) 420 475 420 550 560
Hmotnost stroje (t) 7,5-15 15-25 20-30 25-40 35-65

Retromatic

Jde o velmi málo rozšířený systém belgické firmy Geniemat. Rychloupínače jsou vyráběny v několika velikostech pro rypadla 0,6 až 45 tun, a to jak v mechanické, tak hydraulické verzi.

Gjerstad

Tento standard finské firmy Oy Gjerstad AB není příliš rozšířen, a to ani na území samotného Finska. Firma se dnes věnuje výrobě lžic a dalšího příslušenství rypadel a nakladačů, ovšem většinou s upnutím severského standardu S nebo B.

Harford Safelock

Rychloupínače Safelock® firmy Harford Attachments Ltd. jsou rozšířené pouze v zemi svého původu, tedy ve Velké Británii.

Mecalac

Standard Mecalac vyvinula francouzská firma Mecalac pro svoje stroje a k rozšíření tohoto standardu na stroje jiných značek nedošlo. Naopak pro některé trhy jsou stroje Mecalac vybaveny rychloupínačem, na který jsou tamní zákazníci zvyklí.

Wimmer

Rakouská firmy Wimmer Hartstahl GmbH & Co KG Wimmer Felstechnik GmbH vyrábí dva typy rychloupínačů, a to A-Lock a W-Lock. Typ A-Lock je vyráběn jak ve verzi manuální (pro rypadla 1,5 až 38 tun), tak ve verzi hydraulické (pro rypadla od 3,5 do 90 tun). Vylepšená verze tohoto rychloupínače s označením A-Lock Oilmatic má integrované 4 hydraulické rychlospojky pro připojení hydraulických nástrojů.

Další typ rychloupínače, W-lock od firmy Wimmer, umožňuje na rozdíl od typu A-Lock otočení lžíce o 180°. Rychloupínač W-Lock je vyráběn v 7 velikostech pro rypadla od 1,5 do 45 tun. Z typu W-Lock vychází typ Oilmaxx, který má integrované hydraulické rychlospojky pro připojení hydraulických nástrojů.

Winkelbauer

Winkelbauer - takto je zjednodušeně označován systém rakouské firmy Winkelbauer GmbH. Firma nabízí tento systém pod obchodním označením multiCONNECT ® již od roku 1966. Rychloupínače jsou k dispozici v 5 velikostech pro rypadla od 7 do 50 tun. Všechny velikosti jsou k dispozici buď jako mechanicky nebo hydraulicky ovládané. Tyto rychloupínače jsou nabízeny také ve verzi multi CONNECT ® + coupfix, kdy součástí rychloupínače jsou i hydraulické rychlospojky pro hydraulické nástroje.

V posledních letech vyrábí firma Winkelbauer ještě další typ rychloupínačů pod obchodním označením Snap it!® určený pro minirypadla. Tento typ vychází z Pick Up Pin. Jsou k dispozici ve třech velikostech pro rypadla od 1 do 9 tun.

Klac

Původně francouzský systém firmy Klac industrie pro minirypadla do 10 tun se poměrně hodně rozšířil v severní Americe.

Komentáře

Rychloupínač Winkelbauer MultiConect – Jedno důležité doplnění. <br />
<br />
Konstrukce tohoto rychloupínače v provedení MultiConect umožňují nasazení lžice jako &quot;podkopové&quot;, nebo obráceně jaho &quot;horové&quot;. To je velký rozdíl oproti konstrukci většiny rychloupínačů, které umožňují jen jeden směr nasazení lžíce,<br />
nebo jiného příslušenství.

Otočení lžíce – Možnost otočení lžíce o 180 st. má i typ Pick Up Pin a většina jeho odvozenin včetně severského S standardu.

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.