11. Zdvihání kapoty motoru (uvnitř kastlíku na straně je odpojovač baterií)

11. Zdvihání kapoty motoru (uvnitř kastlíku na straně je odpojovač baterií)