Česká váha pro nakladače SLI Gemini nabízí dotykový displej a bezdrátový přenos dat

Českobrodská firma SCS servis nedávno představila nové provedení své váhy pro nakladače SLI Gemini. Novinkou je velký přehledný displej na ovládací konzole v kabině stroje, který nahradil původní titěrný, jenž se pro bagry a nakladače ukázal jako ne zcela vyhovující.

Váhy pro nakladače v SCS vznikají teprve třetím rokem. Jádrem výrobního programu SCS jsou o mnoho sofistikovanější monitorovací systémy proti přetížení a převržení jeřábů a autojeřábů. U nich se měří tzv. průběžný tlak, protože je zde více faktorů ovlivňujících hmotnost břemene (úhel, vyložení, podpěry...). K tomuto systému se před šesti lety přidaly měřiče úhlů stroje a jednotlivých částí ramen, čímž vznikla váha pro rypadla. A jejím následným zjednodušením váha pro nakladače.

Popíšeme si jeden z prvních systémů nové generace instalovaný na nakladači Volvo L180F na pile Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou. Luboš Pavlíček, vedoucí technického úseku ždírecké pily, objasňuje specifické důvody pro pořízení váhy: „Poptávali jsme vážní systém pro orientační vážení, protože veškeré naše materiály se prodávají na objem. Stává se však, že naplníme kamión, který jede 50 km k zákazníkovi v Jihlavě, a po cestě se štěpky sesypou a slehnou přibližně o 20 cm pod hranu návěsu. Náš zákazník všechno převažuje na mostových vahách. Chtěli jsme mít kontrolu a potvrdit si, že návěs, který měl 23 tun u nás, bude mít 23 tun i u zákazníka.“

Nakladačové provedení vážního systému SLI Gemini představuje průmyslové váhy, nejedná se o obchodní vážení. Nicméně k tomu pan Pavlíček poznamenává: „Po korekci dnes podle těchto vah můžeme i fakturovat, i když o tom neuvažujeme.“ Odchylka je kolem 1 % z kalibrované nosnosti zařízení, v případě Volva L180F s vysokovýklopnou lopatou o objemu 13 m³ plně naloženou štěpky se jedná o odchylku 30 - 50 kg.

Dotyková obrazovka v kabině je součástí základní výbavy. Má industriální vzhled, ale účel světí prostředky, ovládá se velmi příjemně. Obrazovku lze zhasnout, aby nerušila například při večerních přejezdech. Střední výbava zahrnuje tiskárnu a nejvybavenější provedení , které je instalováno na popisovaném nakladači, umožňuje kromě tisku údajů i jejich bezdrátový přenos do PC, kde lze změřené hodnoty prohlížet a archivovat v originálním programu od SCS nebo s nimi pracovat v tabulkovém editoru, například v programu Microsoft Excel.

Pokud se nakladač dostane z dosahu signálu, nic se neděje. Zařízení totiž s počítačem komunikuje neustále a ve chvíli, kdy není dobrý signál (stroj se dostane do stínu), snaží se navazovat spojení tak dlouho (třeba i půl dne), dokud se mu nepovede data bezpečně přesunout a zpětně mu nepřijde potvrzení, že jsou kompletně přesunuta.

Někdo může mít obavy z toho, jak montáž váhy stroj „poznamená“. Zde je potřeba uvést, že se jedná o úpravu vratnou. Snímače se většinou napojují do místa, ze kterého se měří hydraulika při servisních úkonech. V případě, že nakladač tento centrální hydraulický port nemá, rozpojí se hadice a čidlo se připojí pomocí malé redukce. Elektrorozvaděč, který je mozkem celého systému, se montuje na čtyři silentbloky, které se přichytí navařením nebo závrtnými šrouby v místě, kde to není moc nápadné, a kde to neohrozí funkčnost stroje. Například pod bočními schůdky, jak je tomu i u našeho nakladače. Nad tímto rozvaděčem pak v další krabičce sídlí čidlo podélného náklonu celého stroje. A nakonec, na výložník se osazuje krabička, která měří úhel bočního náklonu lopaty a výškový úhel výložníku. Obě čidla jsou dvouosá a vzájemně porovnávají své údaje. Na zrcátku je osazena maličká anténka a to je vše, zbytek je v kabině. Kompletní vážní systém lze odstranit během 10 - 15 minut.

Je zajímavé zamyslet se nad tím, jaké okolnosti musí takový konstruktér váhy pro nakladače vzít v úvahu. Zmiňme například zrychlení stroje, nebo výložníku, příčný a podélný náklon stroje, či dokonce pracovní teplotu okolí. Údaje ze všech čidel a snímačů musí v jediném okamžiku porovnat software řídicí jednotky. Mozek SLI Gemini je pro všechny aplikace stejný, pouze se liší programem a osazením prvků v základové desce.

I tak ale není možné používat váhu na nakladači nebo na bagru, aniž byste respektovali základní podmínky pro provoz. Když máte obchodní váhu v krámě u řezníka, řezník ji nevezme, nedá ji nakřivo a maso na ni nepráskne. Má to určité zásady. Váha musí být vyrovnaná, řezník na ni ladně položí kus masa, musí počkat, až se ustálí atd. Naproti tomu nakladačová váha je schopna vážit při bočním i příčném náklonu stroje, nepotřebuje úplně zastavit, ani ve vážícím bodě, ani při pojezdu. Jedinou podmínkou je rovnoměrný pohyb zvedání a pojezdu. Netrhat, neškubat.

Jistě se už nemůžete dočkat, až vám popíšu, jak se váha SLI Gemini ovládá, jak je přívětivá ke strojníkovi. Ale řekněme si to na rovinu – jako každá jiná váha, i SLI Gemini při práci zdržuje. Navíc, když si změřené údaje ještě zapisujete ručně do bloku... Nicméně, když vážit opravdu potřebujete, je to řešení více než elegantní.

Před vážením je nutno zvolit si druh materiálu. K výběru se nabízejí jen materiály, které se na daném pracovišti skutečně nakládají, strojník nemusí brouzdat nekonečnou nabídkou. V tomto případě jsou to štěpky, reduktor, kůra I, kůra II, kůra III a piliny.

Váha nabízí dva režimy – režim vážení a režim sumování. Režim sumování spočívá v tom, že si nastavíte, kolik tun potřebujete na dané auto nebo vagón naložit. Zadáte tedy například 24 tun a váhy vás průběžně informují, kolik lopat ještě na daný převozní prostředek zbývá. Před poslední lopatou displej zahlásí, kolik materiálu do ní nabrat.

Po naložení se přes dotykový systém naťuká registrační značka právě naloženého vozidla. Pokud si neobjednáte paměť na RZ, budete muset značky zadávat vždy znovu a znovu, což je dost otravné. Zvláště v případě, kdy se u vás dokola točí stále ta stejná auta. Z toho důvodu si myslím, že paměť na RZ by měla být už v základní výbavě. Nakonec zmáčknete tlačítko pro tisk a z malé tiskárničky vyjede vážní lístek a zároveň se odešlou data do počítače na velíně. Jedna rulička papíru v tiskárně vystačí na 3 – 4 dny intenzivní nakládky. Na konci směny strojník odtrhne dlouhý pruh potištěného papíru a odevzdá ji příslušné osobě. Pro další vážení se hodnoty vynulují a může se začít nový cyklus zadáním materiálu a požadované hmotnosti fůry.

V kabině L180F firmy Stora Enso má strojník ještě couvací kameru a také dvě vysílačky, takže pravý sloupek kabiny je využitý až po strop. Možná by do budoucna stála za úvahu integrace těchto zařízení do jednoho multifunkčního.

Svou funkčností se vážní systém SCI Gemini může měřit s produkty zavedených zahraničních výrobců. Dobrou kartou je také přesvědčivá cenová politika a přímé napojení servisu na výrobu. Na druhou stranu je nutno počítat s tím, že některé detaily mohou být operativně dolaďovány za provozu.

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.