19. Výhledu nahoru trošku zaclání držák SPZ. Všimněte si příčného sklonoměru

19. Výhledu nahoru trošku zaclání držák SPZ. Všimněte si příčného sklonoměru