15. Palubní displej. Zelené ikony uprostřed zobrazují aktuální přiřazení posuvníků k přídavným okruhům.

15. Palubní displej. Zelené ikony uprostřed zobrazují aktuální přiřazení posuvníků k přídavným okruhům.