Pásové rypadlo Unex DH 621 s horovou čelisťovou lopatou nakládá Tatru T-815

Pásové rypadlo Unex DH 621 s horovou čelisťovou lopatou nakládá Tatru T-815