reklama
Kladiva a pásy Renomag
reklama

Stopy prvního AP 240 v ČR vedou do Opatovic nad Labem

Vyhodnocování přímých informačních vstupů od koncových uživatelů strojů patří nedílně a nezastupitelně k agendě produktových manažerů firmy Ammann.

Vždyť nejen kvalitní stroje, ale především jeho kvalitní obsluha zaručí kvalitně odvedenou práci. Proto jsou pro nás názory a zkušenosti obsluhy strojů zásadním faktorem pro vyhodnocení celkového ergonomického zpracování našich výrobků.

Pro zhodnocení zkušeností a poznatků z provozu stroje AP 240 jsme navštívili pana Ditricha, strojníka pneumatikového válce firmy Tannaco s.r.o. Zajímala nás jeho spokojenost s ovládáním a údržbou stroje, ale i získané zkušenosti s hutněním různých materiálů. Stroj firmy Tanaco je prvním VP 2400 (dnes AP 240), které uvedl na tuzemský trh náš prodejce Kohút a spol., s r.o. v roce 2005. ČR nepatří mezi země, kde by se tyto stroje intenzivně používaly, jako je tomu ve světě, zejména Francii, Německu, Austrálii atd. I když Ammann v Novém Městě nad Metují vyrobí těchto strojů na 600 ročně, přímé informace od koncových uživatelů vyžadují daleké cestování. To ale nebyl dnešní případ.

V katastru obce Opatovice nad Labem, nás toho rána, přivítala sluncem zalitá stavba, která svou technickou náročností a invencí patří mezi unikáty ve středoevropském regionu. Vždyť mimoúrovňové křížení dvou rychlostních silnic (R35 a I/37) v třípatrové konstrukci s kruhovým distribučním rondelem v středním patře, které ještě mimo jiné překonává Opatovický kanál, dvě silnice druhé třídy a železniční vlečku, je opravdu málokde viděný unikát.

Na připravované nájezdy k MUK (mimoúrovňové křížení) se do podložních vrstev používá popílek. K jeho zhutnění o dostatečné rovinatosti lze použít pouze právě pneumatikový statický válec. Běžně používané vibrační stroje s ocelovými běhouny neumožní docílit požadovaných mechanicko-fyzikálních vlastností tohoto specifického materiálu (rozrušení svrchních vrstev apod.). Ideálním strojem pro hutnění tohoto specifického materiálu je právě pneumatikový válec, který umožní dosáhnout zatáhnutého povrchu s vysokou vodovzdorností.

Na hutnění pneumatikovým válcem je klíčová dovednost určit a správně nastavit vnitřní tlak v pneumatikách. Ten se u strojů AP 240 může z přístrojové desky regulovat v rozmezí od 200 do 800 kPa. Pan Ditrich k tomuto říká: "Trvá nějaký čas, než se získá zkušenost pro rychlou volbu nastavení pneu dle používaných materiálů."

A jaké technologie hutnění si už měl tento velmi zkušený valcíř možnost vyzkoušet? Jednalo se o pokládání míchaného zpevněného kameniva na dálnici za finišerem, stabilizace, zeminy a již zmiňovaný popílek. Spokojenost se strojem pramení ze souhry prověřeného výrobku, kvalitního zázemí servisu Kohút a spol., s r.o. a nebývalé péče o stroj ze strany obsluhy. Čistota kabiny mluví sama za sebe. I díky chytrému nápadu využití vzduchové soustavy pro čištění interiéru. Venkovní lak 3 roky starého stavebního stroje překvapuje stálobarevností a absencí koroze. Škrabáky slouží díky čistění již 2200 hodin od uvedení stroje do provozu, což je to dáno i tím, že stroj nepracuje na asfaltu.

To je ale aplikace, za kterou budeme cestovat podstatně dále a tak někdy příště přineseme další zkušenosti z oboru hutnění z jiných částí světa.

Ammann Czech Republic a.s.

Ammann na internetu: www.ammann-group.com

    25 000 za starý semafor!
    reklama