reklama
reklama

Stavebním firmám chybí od státu hlavně lepší vymahatelnost práva

Pomoc státu v boji proti následkům aktuální krize vnímají stavební firmy v Česku jako naprosto nedostatečnou.

Nejvíce jim chybí lepší vymahatelnost práva. Podle připravované knihy stavebního experta Filipa Bušiny ’Personální management ve stavebnictví‘ vycházející z výzkumu s více jak 200 stavebními společnostmi, potýkají se s tímto problémem až čtyři z pěti stavebních firem.

Špatná vymahatelnost práva podle firem vychází jednak z nekvalitní legislativy, ale také z málo efektivního soudního systému, který neumožňuje rychlou nápravu problémů. Názory podniků na tuto problematiku se z pohledu jejich velikosti výrazněji neliší. Nejvíce se problémy s vymahatelností práva dotýkají středních firem s 51 až 250 zaměstnanci (82 %), které si například stěžují na omezené možnosti při vymáhání dlužných plateb jak od investora, pokud realizují zakázku přímo, tak třeba i od velkých stavebních společností, pokud pracují jako jejich subdodavatel. Podíl velkých firem, které zažívají problémy s vymahatelností práva je o něco menší, ale rovněž významný (73 %). Velké firmy trápí např. spory s veřejnými investory při provádění víceprací a jejich proplácení. Týká se to zejména víceprací, které jsou realizovány z důvodu nekvalitní projektové dokumentace.

Jako druhý největší problém vnímají stavební firmy chybějící státní pomoc a investiční stimulaci, shodují se na tom dvě třetiny oslovených ředitelů firem. Také v tomto případě jsou názory podniků bez ohledu na velikost téměř totožné. Přitom proinvestiční politika byla jedním z klíčových témat programového prohlášení předchozí vlády.

„Podniky, bez ohledu na velikost, nejsou spokojeny s pomocí státu českému stavebnictví a nedomnívají se, že stát dělá maximum v boji proti negativním dopadům aktuální hospodářské krize,“ vysvětluje Filip Bušina. 

Názorová shoda panuje mezi představiteli firem také u problému nedostatečné stabilizace veřejných financí (potvrzuje 64 procent firem).  Proinvestiční politika by měla být založena na dlouhodobém finančním rámci, který bude financován jak z národních, tak i evropských zdrojů, umožňujícím dlouhodobé plánování, například investic do dopravní infrastruktury, jejíž rozvoj je časově náročný a pohybuje se v řádech roků.

Za velký problém považují stavební firmy rovněž netransparentní veřejné zakázky. Ovšem tento nedostatek více trápí malé (67 %), než velké (53 %) společnosti.  Částečně pomohla vyřešit tento problém novela zákona o zadávání veřejných zakázek, nicméně ta s sebou přinesla i řadu negativních jevů, které do jisté míry systém veřejných zakázek naopak paralyzovaly.

„K nastartování a udržení růstové tendence ekonomického vývoje je podle stavebních podniků nutná podpora veřejných zakázek, lepší vymahatelnost práva, lepší platební morálka a narovnání cen stavebních prací. Trh je v současné době pokřiven tvrdou konkurencí – viz např. dumpingové ceny, špatná kvalita staveb, atd.,“ dodává Filip Bušina.

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

    Nivelis - 3, 2, 1 START!
    reklama